تعداد بازدید: 2076

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 دی 1385-0:0

ناراضيان

116 نفر از پرسنل قرار دادي شركت سيمان مازندران نسبت به افزايش نيافتن دستمزد در اين شركت و نحوه پرداخت حقوق بعد از مصوبه جديد وزارت كار و امور اجتماعي ناراضي‌اند.


در نامه شوراي اسلامي كار شركت سيمان مازندران به اداره كار و امور اجتماعي شهرستان نكا آمده است: اين كارگران بعد از ابلاغ بخشنامه جديد وزارت كار و امور اجتماعي در سي‌ام خرداد سال جاري با همكاري شوراي اسلامي كار اقدام به پيشنهادات جبراني براي افزايش دستمزد كردند كه به دليل نپذيرفتن مسئولان شركت ،توافق بين شوراي اسلامي و كارفرما صورت نگرفت.


 اين موضوع سبب شد كه به علت ابلاغ بخشنامه جديد، شركت سيمان مازندران بدون توافق با شوراي اسلامي كار پس از كسر مبلغ 30 هزار تومان اقدام به عقد قرارداد جديد همراه با كسر حقوق با كارگران كند كه اين موضوع نگراني كارگران را در پي داشت.


 شوراي اسلامي كار در درخواست بررسي مجدد به اداره كار به نمايندگي از كارگران تأكيد كرد: كسر حقوق از كارگران با شرايط جديد مغاير با بخشنامه و قوانين موجود است و بسياري از كارگران با اين روند و كاهش 50 تا 60 هزار توماني مجموع حقوق در تأمين زندگي خود با مشكل روبه‌رو شدند.


كارگران معترض شركت سيمان مازندران در درخواست كتبي از شوراي اسلامي كار اين شركت، تقاضاي احقاق حقوق تضييع شده خود را خواستار شدند.(farsnews)    ©2013 APG.ir