تعداد بازدید: 2032

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 27 دی 1385-0:0

ورشكستگانيم!

اولين كارخانه توليد آب ميوه ايران در تنكابن بر اثر سوء مديريت ها ورشكسته مي شود.


شاغلين اين كارخانه طي طوماري از عملكرد برخي مديران سابق انتقاد كرده و خواستار تداوم فعاليت اين واحد توليدي شدند.
در تومار ارسالي به دفتر روزنامه آمده است: «كارخانه اي كه از سال 42 تاسيس و تاكنون توانسته بهترين توليدات آب ميوه را داشته باشد تا حدي كه در سال 82 به عنوان بهترين واحد نمونه استان شناخته شد و طي سال جاري تاكنون موفق شده 12 ميليون قوطي توليد و به ميزان دو برابر مدت مشابه سال قبل عملكرد داشته باشد با 60 نفر شاغل در آستانه ورشكستگي قرار گرفت. در حالي كه هيچ توجيهي به غير از اهمال و سوء مديريت در سال هاي پيشين نداشته و در واقع بايستي تاوان اين گونه سوء مديريت را كاركنان ضعيف و كم درآمد بپردازند»
در اين تومار همچنين از رياست بنياد 15خرداد خواسته شده است با تدابيري از ورشكستگي و واگذاري آن به بخش خصوصي جلوگيري كند.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir