تعداد بازدید: 2418

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 دی 1385-0:0

پايان ماه عسل

حجازي، نساجى‌ را ترک‌ کرده‌ است!


 
تمرين هاي نساجى‌ مازندران‌ در غياب‌ سرمربى‌ نامدار اين‌ تيم‌ برگزار مى‌شود.
ديروز باخبر شديم‌ ناصر حجازى‌ از اول‌ هفته‌ به‌ قائم شهر نرفته‌ است. در اين‌ خصوص‌ گفته‌ مى‌شود عدم‌ پرداخت‌ حق‌ و حقوق‌ اعضاى‌ تيم‌ موجب‌ شده‌ حجازى‌ اعلام‌ کند تا پول‌ خودش‌ و شاگردانش‌ را ندهند به‌ قائمشهر باز نمى‌ شود.
 
انتظارات‌ از حجازى‌ بالاست‌ و او هم‌ معتقد است‌ بازيکنان‌ نساجى‌ روحيه‌ و انگيزه‌ کار کردن‌ را در اين‌ شرايط‌ ندارند.(khabars)


    ©2013 APG.ir