تعداد بازدید: 1676

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 دی 1385-0:0

ببخشيد لطفا"!

استاندار مازندران خواهان بخشودگي بدهي كارخانه نساجي قائم شهر به سازمان تامين اجتماعي و ديركرد و بازپرداخت وام وتسهيلات اخذ شده از بانك‌ها باكمك وزارتخانه‌ها وارگانهاي مربوط شد.


"ابوطالب شفقت"  افزود: انتظارداريم بابخشودگي اين بدهي‌ها هرچه زودتر برنامه احيا و بازسازي كارخانه‌هاي نساجي آغاز شود.

"شفقت" با اشاره به اينكه نساجي قائم شهر بايد به زمين پيش بيني شده در خارج از شهر انتقال يابد تا احيا و نوسازي نساجي تحقق يابد گفت : طرح توسعه و ايجاد فضاي جديد براي كارخانه آماده است.

كارخانه نساجي قائمشهر هم اكنون يك هزاركارگر و شش هزار بازنشسته دارد.(irna)    ©2013 APG.ir