تعداد بازدید: 1980

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 17 بهمن 1385-0:0

قاضي قلابي دستگير شد

فردي كه با جعل عنوان «قاضي» در سلمان شهر از مردم اخاذي مي كرد، دستگير شد.سرگرد سفيدآبي مدير اجتماعي و ارشاد نيروي انتظامي تنكابن با اعلام خبر فوق افزود: جواني به نام «ع ـ ك» 22 ساله كه خود را ليسانس حقوق و قاضي شعبه چهارم دادگاه عمومي عباس آباد معرفي از مردم اخاذي مي كرد، در حال گشت زني مأموران كلانتري 17سلمانشهر مورد ظن قرار گرفت و در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه قاضي قلابي بوده است.
وي از مردم خواست چنانچه از نامبرده شكايتي دارند به اين كلانتري مراجعه كنند.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir