تعداد بازدید: 2929

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 17 بهمن 1385-0:0

مجلس رو در روي مشايي

معاون مازندراني رييس جمهور به سکوت خود در ارائه گزارش سالانه به مجلس ادامه مي دهد.(صبا آذرپيك)


اعتراض به نبود شفافيت در عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با واكنش‌هاي جدي نمايندگان مجلس روبه رو شده است.
در شرايطي كه دولت مدعي رشد همه جانبه در بخش هاي مختلف كشوري است و انتظار مي‌رود اين تعريف شامل حال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هم شود، رحيم مشايي پس از گذشت يازده ماه از سال هنوز گزارشي در مورد عملكرد اين سازمان در سال 84 و 85 ارائه نكرده است.


اين موضوع در كنار مسايل حاشيه‌اي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، فضاي نامناسبي را در مجلس ايجاد كرده و سبب شده نمايندگان كميسيون‌هايي فراتر از كميسيون فرهنگي تعلل مسوولان ميراث فرهنگي براي ارائه گزارش را سوال برانگيز عنوان كنند.
اميررضا خادم در پاسخ به اين سوال كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در يك سال گذشته چه ميزان از بودجه150 ميليارد و 200 ميليون توماني را هزينه كرده، اين سوال را بي‌پاسخ مي‌گذارد و دليل اين موضوع را بايكوت خبري عنوان مي‌كند كه از سوي مديران ميراث فرهنگي شامل حال نمايندگان مجلس هم شده است.
به گفته خادم تاكنون چند بار اين درخواست از سوي كميسيون فرهنگي در قالب نامه اي به مديران اين بخش ارائه شده اما برخلاف روال معمول مديران اين بخش گويي تاكنون دليلي براي پاسخگويي به مجلس نيافته‌اند.


اين در حالي است كه تمام دستگاه ها و سازمان‌هاي دولتي موظف هستند بر اساس درخواست مجلس گزارش سالانه عملكرد دستگاه مربوطه و هم‌چنين ميزان پيشبرد اهداف برنامه چهارم توسعه را ارائه كنند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس نحوه هزينه بودجه ميراث فرهنگي و گردشگري در دو بخش جاري و عمراني و هم‌چنين ابهام‌هاي موجود در نحوه تخصيص اعتبارات به بخش خصوصي را از محورهاي درخواستي براي ارائه گزارش مذكور عنوان مي‌كند.
ارائه گزارش از سوي دستگاه‌ها به مجلس كمك مي‌كند تا بر اساس ميزان عملكرد يك ساله آن‌ها،نيازها و هم چنين ظرفيت‌ها شناسايي شود و مجلسي‌ها بتوانند با استناد به اين آمار و ارقام، بودجه سال آينده را رقم بزنند.

دست مجلس بسته شده
 خادم در برابر اين سوال كه با چنين شرايطي مجلس با استناد به چه گزارشي در مورد نيازهاي سال آينده اين سازمان تصميم‌مي گيرد، تنها يك پاسخ دارد:" مگر مي‌شود كار ديگري كرد. دست مجلس بسته است و چاره‌اي براي تصويب بودجه بدون چشم‌انداز قبلي نداريم."


 اما اين نگراني وجود دارد كه تصويب بودجه‌ بدون برداشت صحيح از وضيعيت كنوني اين سازمان به ويژه در بخش گردشگري سبب شود تا وضعيت گردشگري از شرايط كنوني هم بدتر شود.
پرويز سروري از ديگر اعضاي كميسيون فرهنگي است كه ادامه شرايط كنوني را ضربه اساسي به اين حوزه عنوان مي‌كند:" وضعيت ميراث فرهنگي و گردشگري همين طوري نامناسب است چه برسد به اينكه مديران اين بخش حتي از پاسخگويي در برابر مجلس طفره هم بروند."


انتقاد‌ مجلسي‌ها زماني قوت بيشتري مي‌گيرد كه اعتراض بخش خصوصي نسبت به اختصاص نيافتن اعتبارات وعده داده شده در سال 85 به گوششان رسيده و ابهام در مورد واقعي بودن شعارهاي داده شده در يك سال گذشته از سوي معاون رييس‌جمهور قوت بيشتري به خود مي گيرد.
رحيم مشايي مدعي شده در سال 85 اعتباري معادل 450ميليارد تومان به بخش خصوصي اختصاص داده است.

خصومت‌هاي شخصي؟

ميرتاج‌الديني ديگر عضو كميسيون فرهنگي هم با استناد به زمزمه‌هاي راهروهاي مجلس مبني بر غيرواقعي بودن گزارش‌هاي ارائه شده از سوي مديران اين بخش مي‌گويد:" نمي‌توان به همين راحتي حكم به غبرواقعي بودن شعارها داد اما زماني كه يك طرف سكوت مي كند فرصتي به مخالفان داده مي‌شود تا به شبهات و ابهامات كنوني دامن بزنند و جنگ رواني را عليه اين سازمان ايجاد كنند."
و راه چاره؟ آيا نمايندگان مجلس بايد سكوت كنند و نظاره‌گر عدم پاسخگويي باشند. ميرتاج‌الديني گويي پيشنهاد بهتري دارد:" چند وقتي است روابط  ميان مجلس و مدير سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كدر شده و مي‌توان اميدوار بود كه با رفع اين ابهام‌ها در چند هفته آينده، اين ماجرا در مجلس ختم به خير شود."

اما مگر خصومت‌هاي شخصي جايي در بودجه نويسي مجلس دارد و در اين ميان جايگاه نظارتي مجلس چه مي‌شود؟

عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم نگران است:" اصولا در طول سال مجلس با وزراي مختلف در تعامل است و اين تعامل كمك مي‌كند كه مجلس با چشم بازتري بودجه سال آينده را تدوين كند اما به نظر مي‌رسد مديران مذكور يا چيزي براي گزارش ندارند يا دير به فكر ارائه گزارش افتاده‌اند و هنوز آماده نشده است."

به گفته او بااين وجود مي‌توان با تعامل مناسب مجلس و ميراث فرهنگي ،ابهام‌ها را رفع كرد چراکه كارايي بودجه مسئله‌اي ملي واطلاعات مربوط به آن جهت آگاهي نمايندگان ملت بسيارضروري است :"نمايندگان نيز اصرار مجلس به ارايه گزارش از سوي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري را ناشي از  اهميت اين موضوع و ايجادامکان تصميم گيري مناسب مجلس مي دانند."(chn)    ©2013 APG.ir