تعداد بازدید: 1911

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 17 بهمن 1385-0:0

هشدار به پليس

فضا براي دختران دانش آموز امن نيست.


روزنامه "بشيرمازندران" امروز نوشت:دختري دانش آموز به والدينش گفت؛ هنگام تعطيلي و طي مسير مدرسه تا منزل برخي از پسران با موبايل از دانش آموزان دختر عكس و فيلم تهيه و سپس از آن سوء استفاده مي كنند. اين پدر و مادر موضوع را به مدرسه اطلاع مي دهند و… با گسترش تكنولوژي ارتباطي تصويري و ورود نسل جديدي از تلفن هاي همراه به بازار حالا اكثر مردم بويژه جوانان حداقل يك دستگاه از گوشي هاي دوربين دار دارند كه با آن از هر جنبده و غير جنبده عكس و فيلم تهيه مي كنند، تلفن همراه و بويژه نوع تصويري آن در حال حاضر به عنوان يك كالا، سرگرمي اصلي طيف وسيعي از جوانان است.

وقتي از كوچه و خيابان مي گذريم مي توانيم بسياري از مردم بويژه جوانان را ببينيم كه با موبايل در حال بازي هستند و در اين بين جوانان بي قيد و مسؤوليتي نيز يافت مي شوند كه با اين گوشي هاي دوربين دار از دختران عكس مي گيرند. اين افرادس پس با چاپ عكس صاحبان آن را تهديد و اگر به خواسته هاي آنان تن ندهند عكس و فيلم را منتشر مي كنند. در چند سال اخير شاهد حضور مطلوب مأموران انتظامي هنگام بازگشايي و تعطيلي مدارس دخترانه هستيم اما در شرايطي كه تكنولوژي به سرعت در حال پيشرفت است اين حضور بايد به سطح برخي از خيابان گسترش يافته تا خطرات احتمالي در كمين دختران معصوم و به طور كلي زنان كاهش يابد. بنابراين انتظار مي رود شوراهاي تامين هر شهرستان به اين مهم توجه و خانواده ها را از نگراني در آورند.    ©2013 APG.ir