تعداد بازدید: 2575

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 17 بهمن 1385-0:0

دانشنامه نهم انوشه

جلد نهم دانشنامه ادب فارسي در جهان عرب به سرپرستي حسن انوشه-مورخ و محقق بابلي -تا پايان امسال انتشار مي يابد.(مهبود مهرنوش)


جلد نهم دانشنامه ادب فارسي با عنوان "دانشنامه ادب فارسي در جهان عرب" با سرپرستي "حسن انوشه"؛ مدير مازندراني دفتر دانشنامه ادب فارسي  و همکاري جمعي از محققان و کارشناسان زبان و ادبيات فارسي تا پايان سالجاري منتشر مي شود تا در نمايشگاه بين المللي کتاب سال 86 براي عرضه در اختيار علاقه مندان قرار گيرد.

 

بيشتر مقالات اين دانشنامه در حال حاضر حروف چيني شده و در مراحل تدوين نهايي است.
حسن انوشه، مدير دفتر دانشنامه ادب فارسي گفت:« جلد نهم دانشنامه ادب فارسي بالغ بر يک هزار و 800 مدخل است و به نظر مي رسد اين اثر در يک هزار صفحه چاپ و منتشر شود.»
 
به گفته او، جلد نهم دانشنامه ادب فارسي در يک جلد با عنوان فرعي "ادب فارسي در جهان عرب (از عراق تا مراکش) درباره محققان، شعرا، نويسندگان و به طور کلي ايرانشناساني است که در جهان عرب بنا به هر دليل درباره ايران و زبان و ادبيات فارسي آثاري را تاليف کرده و نگاشته اند.
 
مدير دفتر دانشنامه ادب فارسي افزود:« تاکنون 8 جلد از اين دانشنامه با يک عنوان اصلي "دانشنامه زبان وادب فارسي" و 7 عنوان فرعي که عبارتند از: "ادب فارسي در آسياي ميانه" در يک جلد، "فرهنگنامه ادبي فارسي"در يک جلد،  "ادب فارسي در افغانستان"در يک جلد، "ادب فارسي در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش، نپال، سريلانکا" در سه جلد، " ادب فارسي در قفقاز (آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و جمهوري خودمختار داغستان در فدراسيون روسيه)"در يک جلد و " ادب فارسي در آناتولي و بالکان" در يک جلد، توسط سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به چاپ رسيده اند.»
 
به گفته انوشه، دفتر دانشنامه ادب فارسي از بدو فعاليت خود تا امروز، همه مخارج و هزينه هاي مربوط به تاليف مجلدات اين دانشنامه را به طور مستقل تامين کرده و هيچگونه حمايت و پشتيباني از سوي نهادها، سازمانها و مراکز دولتي و خصوصي نداشته است.
او اضافه کرد:« حتي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز به عنوان ناشر، اين اثر را متعلق به خود دانسته و کمترين حق التاليفي را به مولفان نپرداخته است.»
سرپرست دانشنامه ادب فارسي با تصريح اين مطلب که دانشنامه نويسي کاري طاقت فرسا، زمان بر و هزينه بر است، بر لزوم حمايت و پشتيباني مراکز و سازمانهاي دولتي تاکيد کرد و آن را عامل مهمي در استمرار و بقاء دانشنامه و پژوهشگر دانست.(chn)
 
 


    ©2013 APG.ir