تعداد بازدید: 1942

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 18 بهمن 1385-0:0

وزارت كار خلاف قانون عمل مي كند-دريابيگي

دبير اجرايي خانه كارگر قائم‌‏شهر گفت‌‏: حداقل دستمزد كارگران بايد طبق ماده 41 قانون‌‏كار تعيين شود، در غير اين صورت مورد قبول جامعه كارگري نخواهد بود.


"نصرالله دريابيگي"-دبير اجرايي خانه كارگر قائم‌‏شهر- اضافه كرد‌‏: در تصميم‌‏گيري حداقل دستمزد كارگران در شوراي عالي كار، بايد سه جانبه گرايي حاكم باشد، اما متاسفانه در سال قبل، وزارت كار خلاف قانون عمل كرد و نمايندگان كارفرمايان و كارگران را خودش انتخاب كرد كه با دو نرخي كردن دستمزدها، سبب اخراج كارگران بي‌‏شماري را سبب شد كه اين آمار در مازندران حدود 5 هزار كارگر بوده است.


دريابيگي ادامه داد: امسال تعيين حقوق كارگران نبايد مثل سال قبل باشد، بلكه وزارت كار بايد طبق ماده 41 قانون كار عمل كند، در غير اين‌‏صورت مورد قبول جامعه كارگري نخواهد بود .
دبير اجرايي خانه كارگر قائم‌‏شهر گفت‌‏: 250 هزار تومان مي تواند حداقل حقوق نسبتا خوبي براي سبد هزينه خانوار پنج نفره باشد, هر چند كه اين قشر شريف و زحمتكش حقي بيش از اين مبلغ دارد.(ilna)    ©2013 APG.ir