تعداد بازدید: 1869

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 19 بهمن 1385-0:0

خود مشتمالی!

يادداشتي از دكتر احمد سيف،استاد اقتصاد دانشگاه استافوردشایر انگلستان.


دوتا ایرانی که با قایق به جهانگردی رفته بودند در دریا گم شدند و سرانجام سر از جزیزه ای درآوردند که مردمانش درکنار کارهای دیگر آدمخواری هم می کردند. ایرانی ها که در خیابان های پایتخت این جزیره راه می رفتند، رسیدند به یک قصابی و چشم شان افتاد به این تابلو:
مغز فیزیک دان کیلوئی 10 دلار
مغز جراج قلب کیلوئی 8 دلار
مغز مکانیک اتوموبیل کیلوئی 7 دلار
مغز اقتصاددان کیلوئی 250 دلار
یکی از ایرانی ها به دیگری گفت بیخود نیست که درایران، اقتصاددانان این همه میدان گرفته اند، ببین مغزشان از همه گران تر است.
و قرار شد از صاحب مغازه علت این تفاوت را بپرسند.
صاحب مغازه هم بدون این که از سئوالشان تعجب کند گفت:
این قیمت ها را نظام بازار آزاد ما تعیین کرده است. یک کیلو مغز یک مکانیک خیلی آسان به دست می آید، ولی برای یک کیلو مغز اقتصاد دان، ما باید تعداد زیادی اقتصاددان گیر بیاوریم! کمبود عرضه، باعث شده که قیمت اش بالا رفته است.(niaak)


    ©2013 APG.ir