تعداد بازدید: 2033

توصیه به دیگران 0

دوشنبه 13 دی 1395-22:41

تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران؛

خزر آرام گرفت، فعلا"!

تشکل های زیست محیطی مازندران هشدار داده اند: با لغو مقطعی طرح انتقال آب خزر، خطر دیگری که حوزه آبریز مازندران را تهدید می کند، انتقال آب از سرشاخه های رودخانه های استان در روندی غیر منطقی و به دور از ارزیابی  دقیق وهمه جانبه کارشناسان دلسوز محیط زیست است.


مازندنومه، سرویس محیط زیست و گردشگری: چند روز پس از مخالفت مجلس با انتقال آب خزر به کویر، تشکل های محیط زیستی مازندران بیانیه ای صادر کردند که متن کامل آن در زیر می آید:

طرح انتقال آب دریای خزر به استان های کویری و نیز انتقال آب میان حوزه ای تالاب ها و رودخانه های شمال کشور، دل نگرانی های بسیار جدی را در میان فعالان محیط زیستی کشور به ویژه سمن های استان های شمالی فراهم کرده بود.

سرانجام پس از تلاشهای بی وقفه همه کنشگران عرصه ی آب کشور و در پی هشدارهای فاجعه بار بودن طرح های انتقال آب بر اساس تجارب اقلیمی و جهانی، لغو مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر انتقال آب دریاچه های بسته به ویژه خزر، تالاب ها و زیست گاه های حساس کشور و انتقال بین حوضه ای داخلی در آذرماه سال جاری، در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان، اتفاقی بسیار مثبت، مهم واساسی در روند شکل گیری فرهنگ حفاظت از محیط زیست ایران است.

بدون تردید این تصمیم برخاسته و در امتداد تلاش و پی گیری خستگی ناپذیر کنش گران محیط زیستی اعم از سازمان های مردم نهاد، استادان دانشگاه ها، رسانه ها، کارشناسان دلسوز و همراه سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، آب منطقه ای و همراهی شجاعانه مجمع نمایندگان استان مازندران بوده است

 1_سپاس ویژه داریم از مجمع نمایندگان استان مازندران و مجموعه نمایندگانی که به دور از منافع و نگرش قومیتی و صرفا" بر اساس مسئولیت حفظ ارزشهای عام زیست کره به این طرح رای منفی داده و ریاست محترم مجلس که همراهی بسیار موثر در این امر داشته اند

2_تشکل های محیط زیستی مازندران به همراهی سایر تشکل های مردم نهاد استان های مجاور، به ویژه در یک سال اخیر تلاش های بسیار وسیع در نقد و تمام توان مدنی خود را در گروی  لغو این طرح مخرب قرار داده بودند. اکنون این یک موفقیت بسیار مهم و نتیجه پایداری کل جامعه مدنی ایران است ونشان می دهد که اگر کنش مدنی بر مدار اعتماد اجتماعی، مشارکت پایدار، تعامل چند جانبه و ساختار قدرت مند شبکه ای بچرخد همیشه امکان موفقیت وجود دارد.  

 3_اکنون با لغو مقطعی این طرح، خطر دیگری که حوزه آبریز مازندران را تهدید می کند، انتقال آب از سرشاخه های رودخانه های استان در روندی غیر منطقی و به دور از ارزیابی  دقیق وهمه جانبه کارشناسان دلسوز محیط زیست است.

ما هشدار می دهیم که مسئولان به ویژه مجمع نمایندگان استان اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته باشند، تا مبادا خیلی زود دیر شود!

 4_تشکل های محیط زیست ومنابع طبیعی مازندران بر اساس وظیفه ذاتی خود در صورت آگاهی از هر گونه اقدام ضد محیط زیستی در قالب طرحهای انتقال آب بین حوزه ای، هم چنان به عنوان چشمان ناظر و دقیق جامعه مدنی، موارد فوق را مورد مراقبت و پیگیری مدنی  قرار خواهد داد .

- انجمن  دوستداران دماوند کوه
-انجمن مهرورزان زمین پاک ساری
-جمیعت زنان مبارزه با آلودگی های محیط زیست دفتر قائمشهر
-جمیعت زنان  مبارزه با آلودگی های  محیط زیست دفتر تنکابن
- انجمن کوه نوردان  ایران دفتر  قائمشهر
-انجمن جوانان وارث زمین محمود آباد
-کانون طبیعت  سلامت  قائمشهر
-انجمن بوم پژوهان مازندران
- موسسه دیار سبز  آمل
-تعاونی مرتعداران آمل
موسسه مردم نهاد آسان
-انجمن همیاران جنگل هیرکانی سنگده
-انجمن قوهای مهاجر
-انجمن سفره  پاک آمل
-کانون جسم و اندیشه تنکابن
-انجمن حامیان حیوانات تنکابن
-انجمن یاوران زمین بابل
-انجمن دیده بان طبیعت کاسپین چالوس
- انجمن دوستداران زمین پاک کیاسر
-کانون ساحل سبز مازندران
-دوستداران محیط زیست روستای میاندرود شهر قائمشهر
-گروه کو هنوردی نوشا ساری و قائمشهر
-انجمن دوستداران طبیعت سبز سیمرغ
-جمیعت نگاه سبز رامسر
-انجمن توسعه پایدار ساحل خزر
-انجمن کوهنوردان ایران دفتر آمل
-جمیعت  ایرانی دوستدار شهر سالم
-انجمن توسعه پایدار قائمشهر
-حافظان منابع طبیعی و دوستداران طبیعت سبز بهشهر©2013 APG.ir