تعداد بازدید: 2199

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 بهمن 1385-0:0

شورايي براي حل اختلاف اقليت ها

اولين شوراي حل اختلاف قضايي ويژه اقليت هاي مذهبي كشور در مازندران راه اندازي شد.


قربان رستمي -رئيس دادگستري شهرستان نور- افزود: اين شورا در شهرك اقليت نشين «هايگاشن» نور آغاز به كار كرد. وي گفت: اعضاي شوراي حل اختلاف اين شهرك از بين افراد ساكن در آن انتخاب شدند.
وي افزود: دادگستري شهرستان نور به عنوان واحد برتر در سطح واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مازندران برگزيده شد.
رستمي يادآور شد: طي 9 ماه گذشته امسال با حكم قضايي
يك هزار و 170 هكتار از اراضي ملي تصرف شده اين شهرستان به بيت المال بازگشت.(kayhannews)


    ©2013 APG.ir