تعداد بازدید: 1888

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 بهمن 1385-0:0

بلع با اعمال شاقه!

مديركل اطلاعات مازندران گفت: زمين خواران در سال هاي اخير 850 قطعه از زمين هاي دولتي استان را بلعيده اند.


حجت الاسلام حسين حكيم -مديركل اطلاعات مازندران- افزود: در سال هاي اخير 950 قطعه زمين 6 تا 10 هكتاري در مازندران مورد تهاجم زمين خواران قرار گرفت، كه با فعاليت شوراي حفاظت از منابع طبيعي 100 قطعه آن از دسترسي اين افراد دور ماند.


حجت الاسلام حسين حكيم با اشاره به برخي نابساماني هاي اقتصادي در مازندران گفت: عدم برخورد قاطع با زمين خواران در سال هاي اخير عامل اصلي تجاوز به اراضي ملي است.
وي افزود: طي سال هاي گذشته علاوه بر تهاجم زمين خواران 2 ميليون و 92 هزار متر مربع اراضي دولتي نيز در مازندران مورد تجاوز برخي افراد عادي قرار گرفت.


وي در ادامه به توطئه هاي آمريكا اشاره و تصريح كرد: حوزه نرم افزاري طرح براندازي ايران توسط آمريكا در دبي هدايت مي شود.
حكيم از استخدام 50 جاسوس ايراني از سوي دفتر معاون رئيس جمهور آمريكا براي اجراي اين طرح خبر داد و افزود: اين افراد با هدايت آمريكا و از طريق برقراري ارتباط سياسي و تعاملات علمي و زبان سعي در نفوذ در اقشار مختلف جامعه و حاكم كردن دموكراسي غربي در كشور را دارند.(kayhannews)    ©2013 APG.ir