تعداد بازدید: 3548

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 23 بهمن 1385-0:0

فراخوان فعالان دانشجويي به کميته انضباطي

گفت و گو با سعيد يعقوبي نژاد،دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران.isna خبرداد:سيدضياء نبوي، يكي از فعالان دانشجويي دانشگاه مازندران به كميته‌ي انضباطي احضار شد.
سعيد يعقوبي‌نژاد- دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه مازندران-گفت: «پيش از اين من و سه فعال دانشجويي دانشگاه مازندران به كميته‌ي انضباطي احضار شده بوديم كه براي دفاع حضوري در كميته انضباطي حاضر شديم.»


وي ابراز عقيده كرد: «اتهام من و بيژن صباغ حضور در برنامه‌ي 16 آذر دانشگاه بود درحالي كه در اين مراسم حدود 700 دانشجو شركت داشتند. همچنين اتهام صادق خوشحال، حضور در كنار ميز نشريات دانشجويي انجمن اسلامي عنوان شد و بيتا آذري نيز متهم به ترويج عقايد كمونيستي خوانده شد. ما نيز دفاعيات خود را ارايه كرديم و تا روز دوشنبه حكم بدوي كميته‌ي انضباطي صادر خواهد شد.»

اما roozonline هم با دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران گفت و کرد.متن کامل اين گفت و گو در پي آمده است:

به دنبال تشديد فعاليت كميته هاي انضباطي دانشگاه ها، طي هفته هاي اخير هشت تن از دانشجويان دانشكده هاي دانشگاه مازندران به نام هاي ضياالدين نبوي، صادق خوشحال، سعيد يعقوبي نژاد، بيژن صباغ، گيتي آذري، آرش پاكزاد و نيكي مولانا به كميته انضباطي اين دانشگاه احضار شدند.

در اين باره با سعيد يعقوبي نژاد، دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران گفت و گويي انجام داده ايم که در پي مي آيد. يعقوبي نژاد در اين گفت و گو مواضع مسوولين دانشگاه را علت راديکاليزه شدن جنبش دانشجويي مي خواند.

وي در مورد احضار هاي اخير مي گويد: "اين احضار هاجديد نيست، قبلا هم چند نفر را احضار كرده بودند. در همين راستا چهارشنبه گذشته نيز چهار نفر از جمله صادق خوشحال، بيژن صباغ، گيتي آذري و من را جهت دفاع حضوري به كميته انضباطي دانشگاه احضار كردند. سيد ضياالدين نبوي نيز جهت تفهيم اتهام احضار شد. او از فعالان قديمي دانشگاه است كه دو ترم قبل هم براي مدت يك ترم تعليق خورده بود".

دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران مي افزايد: "از ميان احضارشدگان، من و خانم آذري عضو انجمن اسلامي هستيم كه البته از سوي دانشگاه منحل شده است".

وي در مورد علت اين انحلال مي گويد: "نشريه اي تحت عنوان فرهنگ سرا در يك شماره ويژه نامه مستقلي براي كانون دختران چاپ کرد. در پي اين اقدام هم نشريه فوق توقيف و هم كانون دختران منحل شد".

افكار چپ در انجمن اسلامي

وي اضافه مي کند: "همچنين گيتا آذري با اتهام ترويج افكار چپي احضار شده، در حالي كه وي عضو انجمن اسلامي است و در پاسخ سئوال ما در رابطه با مصاديق اين اتهام هم اعلام كردند: استنباط ما از نوع تفكرات شان اين است".

يعقوبي نژاد ادامه مي دهد: "بيژن صباغ به بهانه شركت در مراسم روز دانشجو و برگزاري جلسات بحث و گفت و گو در دانشكده فني احضار شده است. اما صادق خوشحال تنها به علت حضور در كنار ميز نشريات انجمن اسلامي در هنگام فروش احضار شده است. مسوول كميته انضباطي رسما" گفت چرا وي هنگام فروش نشريات در آنجا حضور داشت؟"

يعقوبي نژاد در ادامه در رابطه با احضار خود مي گويد: "از جمله اتهامات من حضور در مراسم روز دانشجو بود كه حدود 700 نفر از دانشجويان در آن شركت داشتند. از اتهامات ديگر من اين است كه اعلام كرده ام وقتي تصميمات در دانشگاه بدون در نظر گرفتن خواسته و آراي دانشجويان اتخاذ و به نوعي از بالا صادر مي شود نمي تواند مورد قبول قرار گيرد. استفاده از سايت هاي فيلتر شده، با استفاده از فيلتر شكن در دانشگاه نيز از ديگر اتهامات من است".

وي در مورد ورود به سايت ها مي افزايد: "مسوول سايت كامپيوتري دانشگاه با استفاده از نرم افزار مخصوصي مي تواند تمام سايت هايي را كه توسط دانشجويان مورد بازديد قرار مي گيرد رديابي كند و در اين مورد هم براي من گزارشي رد كرده که در نتيجه آن يك روز از ورود به سايت كامپيوتري دانشگاه محروم بودم".

دبير انجمن اسلامي دانشگاه مازندران در ارتباط با جلسات بحث دانشجويي، كه اتهام اشاعه افكار چپي را موجب شده است، مي گويد: "جلسات بحث در دانشكده فني برگزار مي شد. اما مي توانست هر جاي ديگري نيز برگزار شود. ما معمولا هر جا که مي توانستيم مي نشستيم و بحث مي كرديم حتي در بوفه!يعني چون آمفي تئاتر را در اختيار ما قرار نمي دهند، جلسات را در مكانهاي مختلفي برگزار مي کنيم. اما نظر مسوولين دانشگاه اين است كه براي اين گردهم آمدن ها هم بايد مجوز بگيريم در حالي كه از نظر ما قرار نيست دانشجويان براي هر كاري مجوز بگيرند".

وي سپس اتهام توهين به بسيج و حراست را چنين توضيح مي دهد: "ما در تريبون آزاد مراسم روز دانشجو، مساله كشته شدن يك دانشجوي دانشگاه آزاد سبزوار توسط يك دانشجوي بسيجي را بازگو كرديم. اين مساله از نظر مسوولين دانشگاه توهين به بسيج تلقي شد. در مورد حراست هم نسبت به احضار هاي مكرر و موضع گيري هاي حراست، تعليق ها، توبيخ ها و.. اعتراض كرديم كه اين هم توهين به حراست تلقي شد".

وي در باره اتهام حضور دانشجويان در مراسم روز دانشجو هم مي گويد: "برخلاف روال سابق كه انجمن اسلامي روز دانشجو را برگزار مي کرد، امسال دانشگاه اين روز را برگزار کرد. ما هم البته در كنار آن، مراسم خودمان را برگزار كرديم. ولي برخي از دانشجوياني كه در مراسم ما شركت كردند، با مشكلات مواجه شده اند. در مراسم ما دانشجويان حرف زدند، امادرمراسم رسمي دانشگاه، تنها مسوولين حرف زدند و دانشجويان به هيچ وجه نتوانستند نقشي داشته باشند".

راديكاليسم براي بقا

يعقوبي نژاد سپس در خصوص تلقي خود از فضاي دانشجويي و واكنش دانشجويان به موضع گيري مسوولين دانشگاه ها مي گويد: "واكنش دانشجويان براي حفظ نقش و هويت شان است. اما فشار ها زياد شده و بسياري در آستانه تعليق قرار گرفته اند. در واقع واكنش دانشجويان، نوعي واكنش به كنش مسوولين دانشگاه است. به همين علت به نظر اين مسوولين هستند كه همه چيز را به سمت راديكاليسم پيش مي برند".

وي در پايان چنين نتيجه مي گيرد: "روند منتهي شدن به راديكاليسم را تنها دانشجويان دامن نمي زنند، بلكه آنها چاره اي ندارند جز اينكه براي بقاي خودبه سمت راديكاليسم بروند. "    ©2013 APG.ir