تعداد بازدید: 3079

توصیه به دیگران 2

سه شنبه 3 اسفند 1395-7:53

در گفت و گو با لطف الله آجدانی مطرح شد:

رییس جمهوری آینده با فشارهای غیر قانونی و فراقانونی مقابله کند

مورخ و پژوهشگر مازندرانی: ما نیازمند رییس جمهوری و دولتی هستیم که ضمن احترام به اصل تفکیک قوا، با متانت اما با قدرت از اختیارات قوه مجریه برای مقابله با قدرت ها و کانون های فشار غیر قانونی و فراقانونی در راه انجام تکالیف قانونی خود در دفاع از حقوق و آزادی ها و امنیت قانونی شهروندان بیش از پیش دفاع کنند.


 مازندنومه، سرویس سیاسی: لطف الله آجدانی، مورخ و پژوهشگر آملی تاریخ معاصر ایران، علاوه بر این که در مسایل مربوط به تاریخ معاصر و به ویژه مشروطه صاحب نظر است، در سیاست داخلی نیز دیدگاه های نو و به روزی دارد. او از نخستین حامیان حسن روحانی در انتخابات سال 92 در مازندران محسوب می شود. آجدانی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری که بهار 96 برگزار می شود به سه پرسش ما پاسخ داد.
 
از دیدگاه شما رییس جمهور مطلوب باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

آجدانی: اصل 115 قانون اساسی، ایرانی الاصل بودن و تابعیت ایران؛ برخورداری از حسن سابقه و امانت و مدیر و مدبر بودن؛ ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور و مبانی جمهوری اسلامی را ویژگی های رییس جمهوری ایران برشمرده است.

جدای از آن چه که قانون اساسی از آنها به عنوان ویژگی های رییس جمهوری ایران یاد کرده است، اگر ایران و ایرانی در اندیشه جایگاه بالاتر و بهتری در جهان امروزی و جهان آینده است، باید نقش و سهم بیشتر و بهتری در ساختن جهان برعهده داشته باشد. بخش مهمی از این نقش و سهم و ارتقای جایگاه جهانی ایران، مستلزم برخورداری قوه مجریه از یک رییس جمهور دانا و توانا است.

با توجه به اهمیت جایگاه و نقش بسیار مهم رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه و ناظر و حافظ اجرای قانون اساسی و توجه به این واقعیت که گرایش ها ، روش ها و علایق و سلایق رییس جمهور و گفتمان و رویکرد حاکم بر دولت بر عرصه های مختلف اخلاق، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع سایه می افکند و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، لاجرم یک رییس جمهور مطلوب و کارآمد و اثربخش باید دارای چند ویژگی مهم باشد.

رییس جمهور مطلوب، رییس جمهوری است که با فهم هرچه عمیقتر از وضع موجود و چالشها و بحران ها و تهدیدها از یک سو و فرصت ها و ظرفیت ها از سوی دیگر، برای برون رفت از چالشها و بحران ها و استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود و فراتر از آن ساخت ظرفیت ها و فرصت های جدید، معتقد، دانا و توانا به ارایه راهبردهایی برای پیشرفت و توسعه ی همه جانبه، فراگیر، متوازن و پایدار کشور و جامعه در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه های داخلی و بین المللی و افزایش آزادی ها، امنیت و رفاه عمومی در داخل و بهبود جایگاه و منزلت جهانی ایران و ایرانی باشد.

توان و تجربه بالا و کافی مدیریت کلان؛ برخورداری از برنامه های جامع و کارآمد؛ اقتدار و شجاعت کافی در اجرای برنامه ها و استفاده از اختیارات قانونی خود؛ عدالت گستری در نظر و عمل؛ آزادی طلبی؛ روحیه مردمی به دور از آلودگی به سیاست های پوپولیستی؛ نوگرایی و خلاقیت و تحول خواهی و توسعه محور بودن؛ اصلاح طلبی و اعتدال گرایی و شایسته سالاری؛ سلامت مالی و ضدیت با مفاسد اقتصادی در جامعه و مقابله با رانت خواری بستگان و اطرافیان و نظارت بر عملکرد مالی مجموعه های تحت مدیریت؛ برخورداری از تیم اجرایی همفکر و توانمند؛ دوری از خودکامگی و برخورداری از روحیه تعامل، نقد پذیری و مشورت گرایی و استفاده از عقل جمعی را از جمله مهم ترین ویژگی ها و مولفه های یک رییس جمهور مطلوب  می دانم.

توقع و انتظارات شما از رییس جمهور و دولت دوازدهم چیست؟

آجدانی: من به عنوان یک آشنا با فراز و فرود تاریخ معاصر ایران و معتقد به اندیشه ترقی و توسعه ایران از گذرگاه عقلانیت انتقادی و اعتدال در گفتمان و رویکرد اصلاح در امور، سخت بر این باورم اگر دولت دوازدهم یک دولت توسعه محور و عدالت گرای معتقد و قادر به تولید و توزیع فرصت های عادلانه برای استفاده از همه ظرفیت های مدیری اجرایی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تکیه بر اصل شایسته سالاری و فراجناحی و اعتدال و اصلاح در امور نباشد، مصالح نظام و منافع ملی دچار آسیب های جدی خواهد شد. دولت دوازدهم باید به دور از قبیله گرایی سیاسی و حزبی، ضمن پای بندی به سه اصل به هم پیوسته حفظ اصول و آرمان های انقلاب اسلامی و امام خمینی و ضرورت اصلاحات در جامعه با تاکید بر اعتدال در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها ، برنامه ریزی ها و کنش و واکنش های خود ، زمینه های وفاق و وحدت ملی در سطوح و لایه های مختلف سیاسی و اجتماعی را تسهیل و تسریع و تقویت کند.

نهاد دولت و مقام رییس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و در جایگاه رییس قوه مجریه و ناظر و حافظ قانون اساسی باید همه تلاش خود را برای توسعه ی فراگیر و متوازن و پایدار کشور و جامعه در حوزه های مختلف عرصه های داخلی و خارجی از طریق بهره مندی از همه نیروها و ظرفیت ها و منابع توانمند و دلسوز کشور و ملت به دور از افراط و تفریط و انحصارطلبی ها به کار بندند.

ما نیازمند رییس جمهوری و دولتی هستیم که ضمن احترام به اصل تفکیک قوا، با متانت اما با قدرت از اختیارات قوه مجریه برای مقابله با قدرت ها و کانون های فشار غیر قانونی و فراقانونی در راه انجام تکالیف قانونی خود در دفاع از حقوق و آزادی ها و امنیت قانونی شهروندان بیش از پیش دفاع کنند.

 شایسته سالاری در عزل و نصب مدیران اجرایی با تاکید بر رویکرد اعتدال در بهره گیری از همه ظرفیت های مدیریتی و منابع انسانی فراتر از تنگناهای نگاه قبیله ای و حزبی برای هر دولت تحول خواه و توسعه محور یک ضرورت است. لاجرم از دولت دوازدهم انتظار می رود به استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری ها ؛استفاده از مدیران توانمند و شایسته همسو با برنامه ها و سیاست های توسعه ای کشور ؛ رعایت و دفاع از حقوق شهروندی در حوزه های مختلف آزادی ها و امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز تقویت و تسهیل روند شکل گیری و فعالیت احزاب سیاسی ، تشکل های مدنی و سازمان ها و انجمن های مردم نهاد و مطبوعات در جامعه بیش از پیش بکوشد.

از دولت دوازدهم توقع می رود در روندی رو به جلو و با استفاده حداکثری از ظرفیت های فکری و مدیریتی توسعه محور در اصلاح و تدوین برنامه های توسعه ای کشور، اصلاح و تحول کارآمد نظام اداری، بهبود نظارت بر امور اجرایی، چابک سازی دولت، مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری و کاهش تبعیض ها و بی عدالتی ها در نظام اداری و جامعه در چارچوب اختیارات قانونی رییس جمهوری و دولت بیش از پیش قدم نهد.

اتخاذ راهکارهای اثربخش و کارآمد برای بهبود معیشت اقتصادی و رفاه عمومی خانواده ها و افزایش خدمات عمومی به مردم و کاهش تضاد سطح طبقاتی و دهک های اقتصادی جامعه ، متناسب سازی حقوق و درآمدهای کارمندان، توزیع عادلانه تر فرصت های شغلی و کاهش نرخ رشد بیکاری و افزایش ضریب اشتغال در جامعه، از جمله دیگر مطالبات و توقعات از دولت دوازدهم است.

معتقدم به رغم تلاش و موفقیت نسبی ارزنده دولت یازدهم در بسیاری از حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در عرصه های داخلی و بین المللی، همچنان و بیش از پیش در دولت دوازدهم نیازمند اتخاذ سیاست ها و برنامه های کارآمدتر برای کاهش نرخ رشد تورم، کاهش اختلاف سطح درآمدی مردم، افزایش توزیع عادلانه فرصت های شغلی و کاهش نرخ رشد بیکاری، کاهش نرخ رشد  آسیب های  اجتماعی، تداوم ضرورت تنش زدایی در سیاست خارجی با رعایت اصل عزت و اقتدار و مصالح و منافع ملی هستیم.

یک خاطره نوستالژیک  خود در انتخابات ادوار ریاست جمهوری در ایران را بیان کنید.

آجدانی: در آستانه انتخابات دوره یازدهم موج گسترده ای در میان بسیاری از جامعه ایرانی با رویکرد اصلاح طلبی و اعتدالگرایی حول محور چهره ماندگار تاریخ معاصر ایران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ، سپهر سیاسی و اجتماعی ایران را درنوردیده بود. خبر حضور آیت الله هاشمی در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری موج گسترده ای از شادی در میان اصلاح طلبان و اعتدال گرایان و اصولگرایان معتدل را برانگیخته بود. حضور آیت اللهی که در نزد بسیاری از مردم مردی بود برای تمام فصول، برای عبور از تنگناها و بحران های موجود داخلی و خارجی، یک ضرورت تلقی می شد.ضرورتی که بارقه های امید برای تدبیر در راه مصالح نظام و منافع ملی را در میان بسیاری از مردم و نگرانی های جدی را در میان گروههایی از مخالفان افراطی اصلاحات و اعتدال برانگیخت.

درچنین شرایطی خبر رد صلاحیت آیت الله هاشمی، بخش های گسترده و لایه های مختلفی از جامعه را در شوکی عظیم فرو برد. اصلاحات و اعتدال برای لحظه ای تاریخی در تردید و یاس از سرنوشت اصلاحات و اعتدال در غلتید. اما با تدبیر و شکیبایی و نجابت آیت الله در راه حفظ مصالح نظام و منافع ملی،و همسویی و همکاری بزرگان اصلاحات و اصولگرایان معتدل، در غیاب آیت الله هاشمی، راه برای حضور و حمایت از دکتر حسن روحانی هموار گردید. راهی هموار که هنوز تا لحظه پیروزی ناهمواری های بسیاری را پیش روی داشت. اما اراده اکثریت مردم برای نه به افراطی گری و آری به اصلاحات و اعتدال ، و وفاق نخبگان و تشکل های سیاسی اصلاح طلب  و اصولگرایان معتدل معتقد به ضرورت اعتدال برای حفظ و تقویت مصالح نظام و منافع ملی، دلواپسان افراطی را با پیروزی به یاد ماندنی حسن روحانی و استقرار دولت تدبیر و امید به شوک عظیمی فرو برد که هنوز این شوک ادامه دارد. و به نظر می رسد به رغم همه مخالفتها و تلاشهای مخالفان دولت تدبیر و امید برای شکست این دولت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، بار دیگر با پیروزی جریان اصلاحات و اعتدال و حضور دوباره روحانی تا سال 1400، پایان  این قرن از آن اعتدال و تدبیر و امید برای ایران و ایرانیان خواهد بود.

 ©2013 APG.ir