تعداد بازدید: 2308

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 24 بهمن 1385-0:0

كاملا" محرمانه

55 درصد مردم مازندران فقط در چهار شهرستان سكونت دارند.


براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن جمعيت استان مازندران به 2 ميليون و 898 هزار و 742 نفر بالغ شده است.
امير اميني رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران افزود: براساس نتايج حاصل از سرشماري امسال 53 درصد جمعيت مازندران در شهرها و 47 درصد در مناطق روستايي ساكن هستند.
وي گفت: آمارها نشان مي دهد كه 55 درصد جمعيت مازندران در 4 شهرستان آمل، بابل، قائم شهر و ساري و بقيه در 12 شهرستان ديگر اين استان سكونت دارند.


وي با اشاره به فعاليت 3 هزار نفر در بخش هاي مختلف سرشماري نفوس و مسكن در مازندران يادآور شد: در اين سرشماري به 783 هزار و 959 خانوار شهري و روستايي مازندران مراجعه شد.


معاون استان مازندران با تأكيد بر اهميت اجراي اين سرشماري در برنامه ريزيهاي زيربنايي افزود: اطلاعات حاصل از اين سرشماري كاملاً محرمانه است و تنها در برنامه ريزي هاي كلي براي توسعه كشور استفاده مي شود.(kayhannews)©2013 APG.ir