تعداد بازدید: 2268

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 24 بهمن 1385-0:0

يك عالم پروانه

"افشين علا"-شاعر نوري-برگزيده كشوري بخش شعر كودك و نوجوان نخستين جشنواره ملي شعر شد.


سرانجام جشنواره بين‌المللي شعر فجر كه نخستين جشنواره ملي شعر پس از انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود، به كار خود خاتمه داد.

اين جشنواره كه بنا به گفته دست‌اندركاران آن،‌ به قصد «تبديل دشمني‌ها به دوستي‌ها» و برگزاري يك جشنواره بدون شائبه باند بازي، گروه‌گرايي و فيلترهاي بسته و دگم  برپا شد، ديروز در حالي در تالار وحدت برگزيدگان خود را معرفي كرد كه ادعا شده است 2 هزار نامه الكترونيكي فراخوان شركت در جشنواره براي شاعران كشور ارسال شده است، علاوه بر اين كه در هر استان دبيرخانه‌هاي جشنواره، با رايزني‌ نخبگان و شعراي هر استان فهرستي از برگزيدگان خود را براي شركت در اين جشنواره به تهران معرفي كرده‌اند.

اما در بخش كودك و نوجوان افسانه شعبان‌نژاد و افشين علاء -شاعر مازندراني-مشتركا" اول شدند، در حالي كه شكوه قاسم‌نيا، مصطفي رحماندوست و ناصر كشاورز در اين بخش نامزد شده بودند.

افشين علا از شاعران مطرح كودك و نوجوان و سردبير هفته نامه دوست وعضو شورای شعر و موسيقی صدا و سيماست. او متولد 1348 شهر نور مي باشد.

در بخش ملي و ميهني هم بهترين و به جاترين جايزه جشنواره شعر فجر به شاعر فقيد مهدي اخوان ثالث، تعلق گرفت.

يكي از نامزدهاي اين جايزه سلمان هراتي شاعر درگذشته تنكابني بود.

اما جشنواره ملي شعر برگزيده استاني هم داشت كه از مازندران ايرج قنبري-شاعر تنكابني-انتخاب شد.

با وجود تاكيد مكرر دست‌اندركاران جشنواره بر عدم فيلترگذاري در داوري، اسامي بسياري از شاعران بزرگ اين بيست و هفت سال حتي در ميان نامزدهاي نهايي هم نيست. همچنين كيفيت شركت شاعران در جشنواره معلوم نيست.

آيا كتاب‌ها ملاك بوده‌اند يا شعرها و آيا شاعراني كه به فراخوان پاسخ داده‌اند و شعر فرستاده‌اند در جشنواره در كنار پيشكسوتاني كه تقريبا به يقين مي‌شود گفت كه هيچگونه شركتي در جشنواره نداشته‌اند، داوري شده‌اند؟و...    ©2013 APG.ir