تعداد بازدید: 2112

توصیه به دیگران 2

جمعه 18 فروردين 1396-18:55

دکتر علی کریمی مله:

وقت گلایه نیست/ همه برای استقبال رییس جمهوری بیایند

بیاییم گلایه ها و اختلافات درون خانوادگی اصلاحات و حتی برخی نارضایتی ها از عملکرد دولت را به وقتی دیگر واگذار کنیم و به همه بیگانگان جنگ طلبی که مترصد شکست جریان اعتدال و عقلانیت در کشورند و همه مخالفان و رقیبان داخلی که شکست روحانی را محتوم می دانند، با حضور پرشورمان پاسخ دهیم و همانند سال 92 که در مسجد جامع ساری ایستگاه جهش آرای اقای روحانی شدیم، این بار سکوی پرش دوباره او شویم.


 مازندنومه؛ سرویس سیاسی، دکتر علی کریمی مله، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران: اهالی اصلاح طلب و اعتدال باور ساری می دانند اینک که رییس دولت یازدهم در آغازین روزهای شروع رقابت برای انتخاب رییس دولت دوازدهم مقارن با عید خجسته بعثت پیام آور رحمت و مودت به مازندران و ساری سفر می کند، لازم است در حضوری نمادین و معنادار به چهارسال جنگ روانی مخالفان مبنی بر ریزش رأی اقای روحانی پاسخی عملی دهیم و با توان بخشی روحی از ایشان استقبال و وی را با شعوری شورآفرین برای شرکت در رقابتی نفس گیر بدرقه کنیم.

دوستان اصلاح طلب نیز می دانند که وجود اختلاف نظر در باره افراد، سیاست ها و رویکردها، امری انکارناپذیر و البته طبیعی و لازمه پویایی جریان اصلاحات است، اما خطیربودن انتخابات پیشارو صرف نظر کردن از کدورت ها و اختلافات و در مقابل تقویت اشتراکات راهبردی که همان باور به درستی و اثربخشی جریان اصلاحات اعتدال باور بر مدار بینش و منش سید محمد خاتمی است را با فوریت و جدیت از همه اصلاح طلبان می طلبد.

بیاییم گلایه ها و اختلافات درون خانوادگی اصلاحات و حتی برخی نارضایتی ها از عملکرد دولت را به وقتی دیگر واگذار کنیم و به همه بیگانگان جنگ طلبی که مترصد شکست جریان اعتدال و عقلانیت در کشورند و همه مخالفان و رقیبان داخلی که شکست روحانی را محتوم می دانند، با حضور پرشورمان پاسخ دهیم و همانند سال 92 که در مسجد جامع ساری ایستگاه جهش آرای اقای روحانی شدیم، این بار سکوی پرش دوباره او شویم.

این بدین معنی نیست که به دولت روحانی نقد و یا از وی مطالبه ای نداریم، بلکه بدین معنی است که روحانی قطار حرکت جامعه را در ظرف امکانات و موانع در مسیر درستی قرار داده است.

بیاییم از جریان اصلاحات اعتدال گرا حمایت کنیم تا در دولت دوازدهم بر سرعتش برای اتخاذ تصمیم های سخت و عبور از موانع داخلی و مواجهه مقتدرانه و مدبرانه با مخالف خوانی های خارجی بیفزاید و شعله های امید به زندگی بهتر تؤام با آرامش، امنیت و عزت همگانی را  برافروخته نگاه دارد.

 ©2013 APG.ir