تعداد بازدید: 3001

توصیه به دیگران 0

يکشنبه 20 فروردين 1396-15:55

الو رییس جمهور

سامانه 111 آماده دریافت پیام های مردم است

سریع ترین راه ارتباط با ریاست جمهوری تماس با شماره ۱۱۱ است/ هم استانی های گرامی جهت ارائه هرگونه مشکلات و درخواست ها با دانستن کد ملی، از طریق سامانه ۱۱۱ اقدام کنند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، جواد طالبی، مسئول کمیته فن آوری ستاد مردمی استقبال از رییس جمهوری: با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به استان مازندران در روز سه شنبه و فشرده بودن سفر ایشان، جهت سهولت هم استانی های عزیز برای ارتباط با مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری و ‌ارائه هرگونه پیشنهادها،ا نتقادات، گزارش ها، ایده ها و نظرات، می توانید از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ اقدام کنید .

هم استانی های گرامی باید موارد زیر را برای تماس با سامانه مد نظر داشته باشند :

 الزامی بودن ارائه کد ملی

به منظور نظم دهی به انبوه تماس های تلفنی با سامانه تلفنی 111 تماس گیرندگان ملزم به بیان کد ملی(پس از آنکه صدای ضبط شده سامانه آن را از تماس گیرنده درخواست کرد) هستند.

توجه: بعضی از تماس گیرندگان، پس از آنکه صدای ضبط شده سامانه از آنها درخواست بیان کد ملی را می کند، اقدام به گرفتن شماره ملی خود به وسیله صفحه شماره گیر تلفن می کنند که این کار، به ثبت کد ملی ایشان منجر نمی شود و کد ملی، پس از درخواست صدای ضبط شده سامانه، صرفا باید به وسیله تماس گیرنده، خوانده تا روی نوار تلفنی ضبط شود.

پیگیری موارد مطرح شده:

تماس گیرندگانی که مایل به پیگیری مطالب مورد نظر خود هستند، پس از بیان موضوع با کارشناس سامانه، کد پیگیری دریافت کرده و به تناسب موضوع مطروحه، مدتی بعد، ضمن تماس با 111 و ارائه کد پیگیری، پاسخ دستگاه مربوطه به مشکل خود را دریافت خواهند کرد.

نکات کلیدی برای تماس با سامانه111

1⃣ در هر نقطه از ایران بدون نیاز به گرفتن پیش شماره به خط ارتباطی 111 وصل می شوید.

2⃣ قبل طرح هر موضوعی با سامانه ارتباط مردم و دولت، داشتن کد ملی الزامی است.

3⃣ در صورتی که متقاضی، اطلاعات شخصی خود را در اختیار قرار ندهد، نمی تواند تقاضایش را از سیستم پیگیری کرده و از روند رسیدگی آن مطلع شود.

4⃣ از تماسهای مکرر با سیستم برای بیان یک تقاضا اجتناب کنید؛ زیرا سوابق تماس شما در سیستم موجود است و در صورت تکراری بودن ثبت نمی شود.

5⃣ از تکرار هر موضوع مورد نظر در سایر قالب ها مانند نامه، پیامک و ...و یا از طریق سایر اعضای خانواده اجتناب کنید؛ زیرا سیستم نرم افزاری سامد یکپارچه بوده و پیام از هر کانالی و به هر نامی که در سیستم ثبت شود، روند رسیدگی مشابه دارد و ثبت مجدد پیام ها امکان پذیر نمی باشد.

6⃣ برای صرفه جویی در وقت و هزینه خود، در زمان هایی که صف انتظار تلفن 111شلوغ است، تماس را ازطریق سیستم ضبط پیام ادامه داده و یا ارتباط را به ساعات دیگر موکول کنید.

7⃣ درصورتی که پیام دریافت شده به شخصی غیر ازتماس گیرنده برگردد، مانند همسر، فرزند، پدر، مادرو...الزامی است مشخصات فردی که تقاضا به او مربوط است، ذکر شود نه شخص تماس گیرنده.

8⃣ سعی کنید از ذکر موارد متعدد در تقاضای خود یا شرح مفصل آن اجتناب نمایید. فقط مواردی را که برای شما اضطراری است، مطرح کنید.

©2013 APG.ir