تعداد بازدید: 3644

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396-1:35

چرا زنان ایرانی به روحانی رای می‌دهند؟

فریده یوسفی، فعال اجتماعی و فرهنگی: یکی از ویژگی‌های شاخص دولت تدبیر و امید، نگاه غیرکلیشه‌ای به بانوان است. یعنی به شکل نمادین به حضور چندزن در کابینه اکتفا نشده بلکه به طور متوازن، نگاه جامعه به مساله بانوان تغییر کرده و نگاه زنان نیز در سایه تدبیر این دولت و فضای ایجاد شده، نسبت به مسایل اجتماعی و سیاسی دگرگون شده است که امروز نتیجه آن مشهود است.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، فریده یوسفی، پژوهشگر حوزه زنان، فعال اجتماعی و فرهنگی: حوزه علم و دانش و فناوری جنسیت نمی شناسد، شایستگی‌ها، دانش، تخصص و تعهد، تعیین کننده است. زنان ما به آن درجه از بلوغ فکری و دانشی رسیده‌اند که به شایسته محوری بیندیشند.

 اگر بستر تاریخ سیاسی، اجتماعی بانوان کشور را از زمان مشروطه تا کنون واکاوی کنیم، هیچ دوره‌ای مانند امروز بانوان، مشتاق فعالیت‌های مدنی و کنشگری در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نبودند.

آمار کاندیداهای بانو در شوراهای شهر و روستا موید این نظر است. این جایگاه و این فضا قطعا حاصل تدبیر دولت اعتدال و نیز کنشگری و تلاش مردان و زنان این سرزمین است که به این باور رسیده‌اند، برای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن باید از همه منابع انسانی کارآمد بهره گرفت و نمی‌شود نیمی از جمعیت انسانی جامعه را ندید.

اکنون جامعه به این باور درست رسیده است که نه مردان جامعه، بدون حضور فعال بانوان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توفیقی حاصل می‌کنند نه بانوان بدون حمایت همه جانبه‌ی مردان و دولت‌مردان روشنفکر و آگاه موفق می‌شوند، در مسیر توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گام نهند.


یکی از ویژگی‌های شاخص دولت تدبیر و امید، نگاه غیرکلیشه‌ای به بانوان است. یعنی به شکل نمادین به حضور چندزن در کابینه اکتفا نشده بلکه به طور متوازن، نگاه جامعه به مساله بانوان تغییر کرده و نگاه زنان نیز در سایه تدبیر این دولت و فضای ایجاد شده، نسبت به مسایل اجتماعی و سیاسی دگرگون شده است که امروز نتیجه آن مشهود است.

 روشن شدن بارقه‌ی امید در ذهن جامعه‌ی زنان، مختص و محدود به کلان‌شهرها و مجامع علمی و دانشگاهی نیست بلکه در دورترین و محروم ترین استان های ایران و در تاریک‌ترین نقطه‌های جغرافیایی این سرزمین اتفاق‌های متبتی افتاده است که نوید آینده‌ای روشن را می دهد. بنابراین زنان ایرانی در این مقطع حساس، در کنار مردان آگاه تکرار می کنند که از نیمه را بر نمی‌گردند و به روحانی رای می‌دهند.    ©2013 APG.ir