تعداد بازدید: 2611

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 بهمن 1385-0:0

مدير كل دفتر برنج جهاد كشاورزي:مسئولان جهاد كشاورزي مقابل برنامه هاي ما مي ايستند

بهمن ناصحي : بسياري از كشور هاي دنيا مصرف برنج خود را كاهش دادند؛ اين در حالي است كه مصرف برنج در كشور افزايش يافت.


مدير كل دفتر برنج وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه دفتر برنج وزارت جهاد كشاورزي واردات مورد نياز را 450 هزار تن اعلام كرده بود گفت: ميزان واردات از مرزهاي كشور بيشتر از رقم هاي مورد نياز است. 

 
وي با اشاره به زمينه سازي اجراي طرح خودكفايي برنج در كشور افزود: متاسفانه مسئولان جهاد كشاورزي به جاي آنكه در عملياتي كردن اين طرح در كنار ما باشند در مقابل برنامه هاي ما ايستادند.
ناصحي استانهاي مازندران و گيلان را استانهاي برنج خيز كشور خواند و تصريح كرد: در اين دو استان به علت عدم برنامه ريزي و ارتباط كم با مراكز دانشگاهي از برنج به عنوان عامل اقتصادي در آمد زا استفاده نمي شود.(farsnews)    ©2013 APG.ir