تعداد بازدید: 3147

توصیه به دیگران 0

چهارشنبه 12 مهر 1396-20:41

فرماندار بابل؛ امیدها و انتظارات

موقعی امیدها و اعتماد تدوام می یابد که مطالبات و انتظارات شهروندان بابلی با توجه به منابع و امکانات به طور نسبی برآورده شود. در غیر این صورت امید به ناامیدی و اعتماد به بی اعتمادی گرایش می یابد. فرماندار جدید این شهرستان و مدیران اجرایی نیک بدانند در صورت عملکرد صحیح آنها مردم موانع و مشکلات را درک می کنند و جهت رفع آنها یاری شان می رسانند.


 

مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمدباقر یوسف نیا پاشا، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران: فرماندار 46 ساله بابل -قربانعلی ولی زاده بورا- با 22 سال سابقه اجرایی، از کارشناسی و مسئولیت دوایر تا بخشداری را در وزارت کشور تجربه کرد. او همچنین تحصیلات کارشناسی ارشد علوم سیاسی دارد که مرتبط با کار اجرایی اوست و این ها موجب افزایش امید و اعتماد شهروندان و نخبگان سیاسی و اجتماعی شهر بابل به دولت تدبیر و امید شده است.

انتصاب فرمانداری با این سن در شهر بابل از دهه هفتاد تا به حال کم سابقه بوده است. امیدواریم مدیران اجرایی و فرماندار جدید این رویه را در به کارگیری نیروها ادامه دهند.

یکی از انتقاداتی که همواره از جانب منتقدان دولت بیان می شود، بالا بودن سن مدیران دولتی در سطوح گوناگون است. با به کار گماردن مدیران جوان در مناصب مهم از حجم چنین انتقاداتی کاسته و افزایش اعتماد شهروندان را به دولت سبب می شود.

بررسی کارنامه اجرایی و علمی فرماندار جدید بابل از آن نشان دارد که او از مشکلات و موانع حوزه اجرا اطلاع کامل و این توانمندی را دارد تا با کمک مدیران، کارشناسان و مشاوران برای توسعه همه جانبه شهر گام های اساسی بردارد.

با افزایش سطح امید و اعتماد، مردم بابل انتظارات، توقعات و مطالباتی از فرماندار شهرشان به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و نماینده دولت دارند که اهم آنها عبارتند از:

1- دیدگاه موسع و همه جانبه به مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به طوری که با در نظر گرفتن منابع و امکانات همه خواسته ها با توجه به اهمیت و اولویت آنها در نظر گرفته شوند و مطالبه به حقی از نظر دور نماند.

2- خواسته های شهروندان به درستی طبقه بندی، شاخص ها، معیارها و متغیرها معین و مشکلات و موانع با کمک کارشناسان و خبرگان به درستی آسیب شناسی شوند. برای هر آسیبی راه حل مناسب ارائه شود تا مدیران در حوزه اجرا به کار گیرند.

3- فرماندار به استفاده از نظرات کارشناسان و حلقه مشاوران اعتقاد داشته باشد. در برنامه ریزی ها با آنها مشورت کند. از مشاوران توانمند بهره گیرد تا او را در حل مسایل شهر یاری رسانند.

4- بسترسازی برای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تا همه شهروندان بتوانند در محیطی امن و به دور از تنش و هیاهو به فعالیت خود ادامه دهند و مقدمات توسعه همهجانبه شهر را فراهم کنند.

5- تعامل با نمایندگان مجلس، نخبگان سیاسی و اجرایی، احزاب، گروه ها انجمن ها؛ فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت جهت توسعه همه جانبه شهر در صورتی موفق می شود که با همه تعامل سازننده داشته باشد و در واقع شهروندان او را از جنس خود تصور کنند که مساعی لازم را برای حل مشکلات شان به کار می بندد.

6- حرکت در چارچوب قانون؛ در صورتی مردم براساس قوانین موضوعه و قانون اساسی عمل می کنند که شاهد و ناظر باشند، مسوولان و مدیران اجرایی در عمل برمبنای قانون گام بر می دارند.

موقعی امیدها و اعتماد تدوام می یابد که مطالبات و انتظارات شهروندان با توجه به منابع و امکانات به طور نسبی برآورده شود. در غیر این صورت امید به ناامیدی و اعتماد به بی اعتمادی گرایش می یابد. فرماندار و مدیران اجرایی نیک بدانند در صورت عملکرد صحیح آنها مردم موانع و مشکلات را درک می کنند و جهت رفع آنها یاری شان می رسانند.

 

     ©2013 APG.ir