تعداد بازدید: 2539

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 17 اسفند 1385-0:0

حافظ كوهستانى

كتاب نفيس غزليات حافظ به دو زبان، به اهتمام و خطاطى كامران كوهستانى-خوشنويس بابلي- منتشر شد.


اين كتاب با مجموعه اى از مينياتورهاى استاد محمدباقر آقاميرى به اهتمام و خطاطى كامران كوهستانى منتشر شد. نگاره هاى تذهيب و نقش اين كتاب نيز كار رفعت السادات موسوى است.
كوهستانى درباره چگونگى تهيه و انتشار اين كتاب نفيس حافظ گفت:  «حافظ آنقدر ارزشمند و دل انگيز است كه هرقدر روى اشعار او كار كنيم، باز هم افق هايى را پيش روى ما مى گشايد كه زمينه را براى كار بعدى مهيا مى كند.»
او افزود: «حدود يك سال است كه مشغول خطاطى اين كتاب بودم و يك سال هم كارهاى اجرايى به طول انجاميد. از همه مهم تر اين كه ما در اين كتاب كامل آثار حافظ را به دو زبان چاپ كرده ايم. بنابراين با توجه به مينياتورها، مى تواند براى علاقه مندان به حافظ در خارج از كشور نيز مورد استفاده قرار گيرد.»


كامران كوهستانى مدرس رسمى انجمن خوشنويسان ايران و عضو شوراى عالى انجمن خوشنويسان است كه همزمان با خوشنويسى با مطبوعات هم همكارى داشت. او در زمينه هنرهاى تجسمى و موسيقى سال ها به نگارش مطلب پرداخت.

 اين خوشنويس تاكنون چندين نمايشگاه را در داخل و خارج از كشور برگزار كرده و چاپ آثارى چون يكصد پوستر نوروزى، رباعيات خيام به ۳ زبان و... از فعاليت هاى كوهستانى به شمار مى آيد. غزليات حافظ نيز از سوى انتشارات انجمن ايرانيان به چاپ رسيده است.(iran-newspaper)    ©2013 APG.ir