تعداد بازدید: 2368

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 21 اسفند 1385-0:0

نه فقط سياست

رييس هيات نظارت برتشكل هاي دانشجويي و استادان دانشگاه هاي آزاد اسلامي مازندران گفت : تشكل هاي سياسي اسلامي اساتيد استان از پرداختن به مسايل كاملا صرف سياسي خارج مي‌شوند.


 

دكتر "ابراهيم حلاجيان" افزود: دربرنامه‌هاي آتي سعي مي‌شود تا با متمركز كردن و برنامه ريزي فعاليت ها و موضوعات نشست هاي تشكل هاي اساتيد به سمت غيرسياسي ، اين مجموعه‌ها را از فضاي سياسي و موضع گيريهاي آفت زا اين بخش بيرون آوريم.

وي ادامه داد : در اين راستا با پژوهشي كردن كار تشكلها و تحقيقاتي كردن موضوعات نشستهاي آنان ، كار خواهيم كرد.

"حلاجيان" از تشكيل اتحاديه تشكلهاي سياسي اسلامي استادان دانشگاههاي آزاد اسلامي مازندران خبرداد و گفت : اين اتحاديه متشكل از تمامي تشكلهاي اساتيد با هدف هماهنگي و اعمال مديريت واحد بر آنها همچون احزاب سياسي و غيرسياسي ديگر جامعه به وجود خواهد آمد.

وي تعداد تشكلهاي سياسي اسلامي استادان استان مازندران را ده تشكل برشمرد كه از يك هزارو‪ ۳۵۰‬عضو هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان ‪۳۰۰‬ نفر عضو اين تشكلها هستند.

"حلاجيان" ايجاد دو تشكل ديگر در واحدهاي ساري و نوشهر- چالوس را از برنامه‌هاي تشكلهاي دانشجويي ذكر كرد.(irna)    ©2013 APG.ir