تعداد بازدید: 2487

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 24 اسفند 1385-0:0

وقتي كه استاندار هم ناراضي است!

يادداشتي از حسين برزگر،روزنامه نگار


موضوع مهم و اساسي عمران شهري در حال حاضر به عنوان يكي از دل نگراني ها و دغدغه هاي جدي مردم و مسؤولين در آمده است.

 لازمه تحرك و پيشرفت كارها در اين است كه مديريت شهري با استفاده از منابع و امكانات موجود در جهت حل و فصل مسايل و مشكلات جدي تر و استوارتر گام بر دارد. در اين ميان شهر ساري (بزرگترين شهر استان مازندران) چند سالي است كه از معضلات پيچيده و طاقت فرسايي از قبيل ترافيك، نداشتن كمربندي مناسب و پايانه مسافربري رنج مي برد.

درست به دليل تداوم وضع موجود و عدم اقدام عملي از ناحيه مسؤولين و متوليان امور در آخرين جلسه شوراي اداري استان مازندران، ابوطالب شفقت استاندار و رئيس شوراي اداري در فرازهاي پاياني سخنان خويش در جمع مديران دستگاههاي اجرايي به مسايل و مشكلات بغرنج شهرستان ساري بويژه حوزه عمران شهري اشاره مي كند و اين در حالي است كه فرماندار و شهردار مركز استان نيز در جلسه حاضر بودند.

استاندار اين بار صريح تر و شفاف تر ناراضايتي خود را از وضع موجود ابراز كرد و گفت: واقعاً زندگي كردن در ساري دشوار و سخت شده است. تا كي بايد منتظر بمانيم تا تكليف كمربندي ساري مشخص شود. من در اين رابطه چند روز قبل نامه ويژه اي به وزير راه و ترابري نوشتم و از ايشان خواستم در اين خصوص وارد عمل شوند. اما از مدت ها قبل مسؤولين شهرستان ساري (نمايندگان مجلس، فرماندار، شهردار، اعضاي شوراي شهر و اخيراً مسؤولين كشوري نيز) از وعده افتتاح كمربندي شمالي ساري سخن گفته و مي گويند اما هنوز فرجام كار مشخص نيست.


وقتي كه استاندار هم از اين موضوع شكايت مي كند پس عمق مسأله بايد نگران كننده باشد. شهرستان ساري به لحاظ مركزيت اداري، سياسي و اجتماعي در بين شهرهاي استان مازندران از جهات مختلفي تعيين كننده، حساس و حائز اهميت است و ضروري است در سال جديدي كه پيش روي مردم و مسؤولين است تصحيح و تكميل روش ها، كارها و ارائه ابتكارات جديد براي حل مشكلات محسوس و مشهود مركز استان مدنظر قرار گيرد.


انتظار مي رود كه مدير ارشد استان كه خود به امور شهر ساري واقف و آگاه است در مواقع لزوم با ظرافت، دقت، مراقبت و نظارت جدي و عميق زمام امور را بدست گيرد تا بيش از اين موانع خود ساخته يا ايجاد شده ضخيم تر نشوند. بر همين اساس تركيب كاري، فني و اجرايي براي تسريع و تسهيل در حل مسايل عمران شهري ساري با محوريت استاندار و مسؤولين شهرستان ساري ضروري است.

 علاوه بر آن استفاده از تجربيات و نظرات كارشناسي افراد مجرب و كار آزموده و بازنگري برخي اولويت ها در سياست هاي اجرايي دستگاههاي ذيربط و توجه به شرايط و مسايل روز مركز استان بويژه ترافيك، محيط زيست، زباله، بزرگراه، و كمربندي يادآوري مي گردد.


اميد كه در سال آينده اعضاي جديد شوراي شهر ساري در نخستين قدم كاري و مسؤوليتي خويش با تشكيل فضايي كارشناسانه و مناسب و به دور از گرايش هاي سياسي يا علقه هاي عقيدتي و مادي و با بررسي دقيق و پيگيري مجدانه نسبت به اتخاذ تدابير لازمه براي حل مشكلات شهر ساري بويژه كاهش بار ترافيكي، روان سازي رفت و آمد مردم و اتومبيل و ساماندهي معضل زباله، تصميم گيري هاي مفيد را فراهم و آن را عملي و عيني نمايند.(bashirnews)


  • شنبه 26 اسفند 1385-0:0

    اين هم قابل توجه آنهايي كه فكر مي كنند به ساري ظلم نمي شود. اعتقاد بر اين است كه از اعتبارات استاني براي ساري دريغ مي شود و براي هر مسئله اي جهت محق جلوه دادن و دلسوز جلوه دادن آن را به وزارت مربوطه احاله مي دهند. آيا در همه امور به همين شكل رفتار مي شود. يادم مي ايد در زمان اقاي كشاورزيان هم همينطور براي ساري شعار داده مي شد ولي در يك صحنه در دفاع از بهشهر نزد يكي از وزرا چنان سنگ تمام گذاشت كه انگار در مازندران شهري غير از بهشهر وجود ندارد. حال استاندار محترم هم براي بابل آنچنان سنگ تمام مي گذارند كه انواع امكانات براي آن مورد مطالبه قرار مي گيرد ولي به ساري كه رسيد مي فرمايند براي وزير راه نامه نوشتم كه تا كي بايد اين وضع تحمل شود.


    ©2013 APG.ir