تعداد بازدید: 1810

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 28 فروردين 1386-0:0

در مازندران بار ديگر"وارش"مي بارد

پنجمين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه وارش پس از وقفه يكساله درمازندران برپا مي شود.نخستين جلسه شوراي سياستگذاري جشنواره فيلم كوتاه وارش با حضور سه كارگردان مازندراني سينماي ايران كه محمد علي سجادي ، خسرو معمي ونادر مقدس برگزار شد ، اين در حالي است كه خسرو سينايي ، ابراهيم مختاري وافسانه منادي هم ديگر اعضاء شوراي سياستگذاري جشنواره اند.


.محمد علي سجادي اين جشنواره رازمينه ساز رشد فعاليت فيلم سازان مازندراني مي داند ومي گويد : وارش بايد داراي يك دبيرخانه دائمي وفعال باشد تا فيلمسازان مازندراني بتوانند از ره آوره هاي آن بطور مستمر بهره مند شوند ؛ اين در حالي است كه آرشيو جشنواره و ارتباط فيلم سازان جوان بادبيرخانه مي توانند جبنه هاي كاربردي جشنواره را براي استان غنا بخشد .


نادر مقدس هم معتقد است كه وارش سطح فيلم سازي درمازندران رابه استانداردهاي نزديك مي كند . نگاه ملي وبين المللي به وارش مي تواند داشته هاي فيلم سازان جوان استان را ارتقاء بخشد .
مقدس مي گويد : « وارش براي ايجاد شور و نشاط فراگيري درمازندران به حمايت وهمراهي سايردستگاهها و مجموعه هاي اقتصادي استان نياز دارد.


خسرو معصومي نيز وارش راجشنواره اي معتبر درميان رويدادهاي سينمايي كشور ناميد و افزود : مازندران ازاستعدادهاي فراواني درعرصه هاي فرهنگي و هنري برخوردار است وچنين رويدادهايي مي تواند به شكوفايي اين استعدادها بينجامد .


مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي نيز در جلسه سياستگذاري جشنواره حضور داشت بر اين باوراست كه رويداد بين المللي وارش بايد براي فيلم سازان مازندراني پربار باشد و بيش ازهمه ازآن بهره مند شوند .
محمد اسماعيل امامزاده ازسينما بعنوان رسانه اي گويا وتاثيرگذار دردنياي امروزياد كرد و گفت : ازتجربه هاي بدست آمده درجشنواره هاي قبلي بهره خواهيم گرفت تا وارش به رويدادي كاربردي وفراگير مبدل شود . امسال نيز جشنواره بين المللي وارش با برنامه ريزي دردست اجرا نيمه دوم سالجاري دربابل برگزار مي شود .(ilna)    ©2013 APG.ir