تعداد بازدید: 2273

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 18 ارديبهشت 1386-0:0

سلام کردان به وزارت نفت

شنيديم که دکتر علي کردان طي چند روز آينده به عنوان وزيرنفت به مجلس معرفي مي شود.


"کردان" که اين روزها به خاطر بيماري سخت کليه شکسته تر مي نمايد برنامه هاي خود را براي وزارت نفت،چندي پيش به احمدي نژاد اعلام کرد که با موافقت رييس جمهور روبه رو شد.

وي که فعلا" رييس سازمان فني و حرفه اي است در دو-سه روز آينده آخرين طرح ها وپروژه هاي خود را در اين سازمان به مرحله اجرا درمي آورد و بعد به مجلس معرفي مي شود.

احمدي نژاد به دکتر کردان قول داده است که در صورت راي نياوردن در مجلس،او را به سمت رياست سازمان گردشگري،ميراث فرهنگي وصنايع دستي منصوب کند.کردان اهل شهر کياسر است.اوپيش تر معاونت امور اداري و مالي و معاونت امور مجلس و استان هاي صدا و سيما را برعهده داشت.    ©2013 APG.ir