تعداد بازدید: 4703

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 19 ارديبهشت 1386-0:0

ساختمان هاي فرسوده ،كارگران خسته

ساختمان هاي فرسوده و كارگران خسته تنها چيزهايي است که از نساجي مازندران باقي مانده است.


رييس شوراي اسلامي كار " گوني بافي قائم شهر" با اشاره به تغيير كاربري زمين هاي اين كارخانه، گفت: كارگران و مردم از وضعيت نساجي هاي شهر كه روزي منبع در آمد اصلي آنها بوده و اكنون به غير از ساختمان هاي فرسوده و كارگران خسته چيزي باقي نمانده‌‏است، ناراضي هستند.

"سيدحسن حسيني‌‏پاشا" گفت: شركت گوني بافي سابق در سال 1316 تاسيس شد و كارخانه پنبه پاك كني نظام آباد گنبد و زمين هاي شهرستان محمود آباد به عنوان سرمايه و پشتوانه اين كارخانه بوده‌‏است، اما اين واحد را به صورت رابطه‌‏اي و مدرك سازي به طور تك مزايده‌‏اي به شركت سايپا يدك شمال به بهاي ناچيز و قيمت غير واقعي به فروش رساندند، در حالي كه اين زمين در بهترين نقطه شهر قرار دارد و ارزش واقعي هر متر آن بيش از 300 هزار تومان است.


اين كارگر كارخانه گوني بافي ادامه داد: طبق بند 10 توافق نامه تاريخ 3/2/1382 ميان كارگران با فرماندار وقت، رييس اداره كار و نماينده مجلس شوراي اسلامي و مدير عامل، مي‌‏بايست درآمد حاصل از فروش كارخانه گوني بافي سابق صرف هزينه نوسازي و بازسازي شركت در مكان جديد ‌‏شود، اما چنين كاري صورت نگرفت و كارخانه گوني بافي به مكان جديد پشت ندامتگاه 3 كيلومتري جاده جويبار منتقل شد.


"حسيني پاشا" درباره وضعيت محل جديد اين كارخانه، گفت: هيات مديره، شركت را به بهاي اندكي فروخت و همان دستگاه هاي مستهلك و بدون بازسازي و نوسازي را به مكان جديد منتقل كردند، در صورتي كه طبق توافقنامه و تعهد به عمل آمده، بايد كارخانه جديد با دستگاه هاي مدرن صنعتي به مكان40 هكتاري مجموعه نساجي هاي قائمشهر منتقل شود، ولي متاسفانه به انبار سيلوي ضايعات كارخانه منتقل شد.


وي مي افزايد: در بسياري از مقاطع و در هنگام فروش كارخانجات، كارگران اين واحدها بيش از صاحبان سرمايه، دغدغه توليد و اشتغال داشته و خواهان فروش كارخانه به خود كارگران بوده‌‏اند كه مشابه وضعيتي است كه در شركت ساريت مازندران مشاهده مي شود.


"حسيني پاشا" افزود: اگر تصميم برآن بود تا واحد صنعتي به خارج از محدوده شهر انتقال يابد، اين پرسش به وجود مي‌‏آيد كه چرا زمين هاي اين كارخانه به يك شركت صنعتي فروخته شد، اين در حالي است كه اداره كل صنايع و معادن استان مازندران مجوز ساخت و بهره برداري كارخانه را در مكان جديد نداده و شركت انتقال يافته به طور غير قانوني و بدون سند رسمي مشغول فعاليت است.


وي افزود: سازمان تامين اجتماعي نيز اين واحد را به عنوان يك واحد مستقل جديد التاسيس مي شناسد و بازنشستگي و سنوات كارگران آن را منوط به داشتن سابقه كار در واحد جديد مي داند.
بر اساس اين گزارش، كارگران و اعضاي شوراي اسلامي كار اين واحد از وضعيت نا بسامان و غير بهداشتي واحد جديد انتقاد كرده و خواستار رسيدگي مسوولان اداره كار و اداره بهداشت اين شهرستان شدند.(ilna)©2013 APG.ir