تعداد بازدید: 3043

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 24 ارديبهشت 1386-0:0

وقتی که نفت نباشد....

يادداشتي از:دكتر احمد سيف،استاد مازندراني دانشگاه استافوردشایر انگلستان.


دراینجا(http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=485410) می خوانیم که درماه فروردین واردات به ایران سه برابرصادرات غیر نفتی ایران بوده است.

 اما بیائید اندکی دراین ارقام دقیق شویم. به ادعای گمرک ایران کل صادرات غیر نفتی ایران در این ماه 1.043.200.000 دلار بود و از نظر وزنی نیز اندکی کمتر از 2.2 میلیون تن کالا از ایران صادر شده است.

ولی روشن می شود که نزدیک به 470 میلیون دلار- یعنی 45% - از این میزان را صادرات گاز ازایران تشکیل می داده است که به گمان من یک کالای « غیرنفتی» نیست. به ازای هر تن کالائی که صادر شد هم 476 دلار درآمد داشتیم یعنی درآمد ما از آن چه که صادر کرده ایم به واقع کیلوئی 442 تومان بوده است.

در کنار این وضعیت، درطول همین ماه، کل واردات ما برابر با 3.459 هزار تن کالا به ارزش 2.957 میلیون دلار بوده است. یعنی به ازای هر تن کالائی که وارد کردیم 857 دلار، یعنی اندکی کمتر از 800 تومان به ازای هرکیلو پرداختیم.

اگر صادرات گاز را صادرات غیر نفتی حساب نکنیم، این نسبت نه یک به سه، بلکه بیش از 5 برابر است. یعنی، درکنار یک دلار درآمد صادراتی، بیش از 5 دلار هزینه واردات داریم. خدا بدهد برکت به دلارهای بادآورده نفتی که می توانیم این شکاف را جبران کنیم! برای یک لحظه مجسم کنید که وضعیتی پیش بیاید که دلارهای بادآورده نفتی دردسترس دولت فخیمه نباشد، آیا هیج فکر کرده اید که این کمبود را با صدور چه محصولی از ایران باید پر بکنیم؟(niaak)

     ©2013 APG.ir