تعداد بازدید: 2203

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 21 خرداد 1386-0:0

آنان که رفتند-آنان که ماندند

نمايندگان قائم شهر و نوشهر جايگاه هاي خود را در هيئت رييسه کميسيون هاي کشاورزي،اجتماعي و بهداشت حفظ کردند.


 

در انتخابات اخيرهيئت رييسه مجلس،قربانعلي نعمت زاده مخبر كميسيون كشاورزي ماند.وي رييس هيئت تحقيق و تفحص از عملكرد بيمه محصولات كشاورزي نيز هست.

در کميسيون اجتماعي ولي رعيت ديگر نماينده‌ قائم‌شهر نايب رييس باقي ماند. دكتر انوشيروان محسني‌بندپي، نماينده چالوس و نوشهر هم به عنوان نايب‌رييس اول کميسيون بهداشت مجلس  باقي ماند.

گفتني است يوسفيان-نماينده آمل-وناصري-نماينده بابل-جايگاه هاي خود را کميسيون قضايي وصنايع مجلس از دست دادند.    ©2013 APG.ir