تعداد بازدید: 2336

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 27 خرداد 1386-0:0

مديرمسوول «رويان» تبرئه شد

كمال متاجى، مديرمسوول و صاحب امتياز مازندراني نشريه "رويان" از سوى شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران تبرئه شد.


 

 با شكايت معاون رييس كل وقت دادگسترى استان تهران، پرونده اى به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومى و تبليغ عليه نظام براى مديرمسوول نشريه رويان تشكيل شد. پس از برگزارى جلسه رسيدگى به اتهامات كمال متاجى، قاضى حسينيان با بررسى پرونده، راى بر برائت مديرمسوول و صاحب امتياز نشريه رويان صادر كرد.(isna)    ©2013 APG.ir