تعداد بازدید: 4132

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 خرداد 1386-0:0

او نهضتی در ورزش مازندران ايجاد کرده است

يادداشتي در حمايت ازيک مدير استاني-محمدعلي روشن


حسینی مدیری است که تحولی جدی درورزش ایجادکرد.سیدهادی حسینی نامی آشنابرای ورزش ایران است که پس از20سال نگاه کارشناسی به ورزش اکنون 4سال و3 ماه ازمدیریت علمی وفنی اوبرتشکیلات ورزش استان مازندران می گذرد.

 این روزها اقدامات اودرخصوص ایجادبرخی ازتغییرات درهیئتهای ورزشی مازندران موجب ارائه تحلیل ها وبعضا تخریب هاشده است که نگارنده را واداشت به پاس تقدیرازخدمتگزاران به نظام مقدس اسلامی این مرقومه رابنگارد.

 ضمن این که بایدپذیرفت مدیر ارشدیک دستگاه برای بهبوداوضاع سازمان متبوع اختیارات مختلفی ازجمله عزل ونصب وجابه جائی های مدیران تابعه دارد.شخصیت علمی وارزشی سیدهادی حسینی نیز غیرقابل انکاراست.

بزرگان مازندران به یاددارندکه اوبرای دفاع ازآرمانهای اصیل انقلاب اسلامی سالهاپیش تاسرحدشهادت پیش رفت؛ به گونه ای که دوستان ونزدیکان او مهیای برپایی مراسم عزاداری برایش بودند،امابالطف ایزدمتعال زندگانی دوباره به وی داده شد تاباشدو برای رضای خداوندمهربان درخدمت بندگانش قرارگیرد.

مدیریت علمی,توانمندوفنی حسینی درتربیت بدنی مازندران ثابت کرد که نیروهای ارزشی کارآئی بالائی دارند. ضمن اشاره به صراحت کلام ،رفتار وگفتار او بایداقرار کرد که انصافا تحول خوبی رادر ورزش مازندران ایجادکرد.

 رویکردحسینی به ورزش درمرحله اول سالم سازی بود که درهمین راستا افرادغیرمتخصص را ازمیادین ورزشی خارج کرد ودرکنارآن به افزایش سطح تحصیلات پرسنل اداره کل تربیت بدنی استان اهتمام ورزید و حداقل تحصیلات پرسنل این دستگاه رابه کاردانی ارتقا داد.

حسینی مدیریست که جلب اعتمادمردم ومشارکت بخش خصوصی رادرتمام برنامه هایش دارد ودرسال 86نیزدرراستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای ایجاداتحادملی وانسجام اسلامی درورزش همت می ورزد. تقویت وارتقای جایگاه زنان درورزش ,ایجاد52فضای ورزشی در52هفته سال,توسعه ورزش همگانی وپالایش هیئتهای ناکارآمدازبرنامه های جدی وی درسال جاریست.

حسینی که عشق واشتیاق داردتاورزش استانی وملی راتوسعه دهدمعتقداست که پست مدیرکلی امانتی ست که به اوسپرده شده وبایدجوابگوی شهدای عظیم الشان انقلاب اسلامی باشد. باتدبیراونهضتی درورزش مازندران ایجادشده وجهادملی مشارکت ورزشی ایجادگردیده که بزودی این طرح بعنوان الگو درسطح کشوراجراخواهدشد.

 حرکت اودرجام جهانی کشتی که اعتبارویژه ای به ورزش ایران اسلامی دادسبب گشت برای اولین بار یک مقام بین المللی یعنی مارتینتی ریاست فیلا بگویدکه مازندران پایتخت کشتی جهانست واین موفقیت های ناشی ازبرگزاری باشکوه جام جهانی هرگزازذهن وخاطره مردم مازندران وورزشکاران جهان پاک نخواهدشد.

 بابرنامه ای که اوتدوین کرده ودچارچوب برنامه های توسعه ای دولت محترم دربخش ورزش سال آینده به ازای هر3روزیک فضای ورزشی و6سال آینده به ازای هرروزیک فضای ورزشی دراین استان ایجادمی شود. اکنون که برای افزایش سرانه فضاهای ورزشی استان 318میلیاردبودجه موردنیازاست اما28میلیارددربودجه به عنوان سهم استانی درنظرگرفته شده آیارواست بجای اتحادوهمدلی ویاری رساندن به یکدیگردرجهت تخریب هاحرکت کنيم؟

 نگارنده معتقداست همه افراددرکنارنقاط قوتی که دارنددارای ضعفهاونواقصی نیز هستندواین مرقومه هم بدان معنانیست که برمدیریت ورزش مازندران انتقادی واردنباشدیا اینکه ضعفی نباشدبلکه اگرهمدلی واحساس کمک برای پیشرفت باشد بادرنظرگرفتن این مطلب که مدیرموردبحث دارای شخصیتی ارزشی واصولگراوانقلابیست ,ضعفهای احتمالی موجود نیز به راحتی قابل رفع است.

 بیائیم برای توسعه این خاک وبوم ازخودزنی دست برداریم وفراموش نکنیم که رهبرمعظم انقلاب اسلامی امسال را سال اتحادملی وانسجام اسلامی نامیدند.


 • شنبه 2 تير 1386-0:0

  با عرض سلام خسته نباشيد خدمت همه دوستان عزيز عرصه خبر و اطلاع رساني اينجانب به نوبه خودم وظيفه دانستم تا چند نكته اي را به اطلاع اين دوست عزيزي كه گفته انتقادازعملكرديك مديرراباخودزني نبايد اشتباه گرفت را ياد اور بشوم اول اينكه انتقاد داريم و انتقاد دوم اينكه گمون كنم واژه خود زني محترمانه ترين واژه اي بود كه نوسنده متن براي مدير يك بنگاه سخن پراكني كه به هيچ اصول خبري پايدار نمي باشد را عنوان نموده است چون مدير اين بنگاه هر چند وقت يك بار هوس بردن ابروي يكي به سرش مي زند كه اينبار بعد از فاضلي و خادم نوبت حسيني رسيده است همه ورزش دوستان عزيز خيلي خوب ميدانند كه اقاي (رم)منافع زيادي داشته است در هيئت كاراته و بعد از چند سال و ان همبه بركت روي كار امدن دولت خدمت گذار و اصولگرا برچيده شدن مديران ناكار امد اولين حركت انقلابي دولت بوده است اين اقا منافع خود و هم كيشانش را در خطر ديده و اقدام به تهمت زدن به نماينده دولت خدمت گذار در ورزش مازندران كرده است اقاي عزيز تخريب دولت زحمت كش تا به كي حسيني را همه مردم ما خيلي خوب مي شناسند حسيني جزو چند مديران اصولگرائي بود كه در زمان خاتمي با همه سختي ها ذره اي سياسي كار نكرد و هميشه به فكر ورزش و اعتلاي نام انقلاب اسلامي بوده و حسني امروز با تعويض اين مديران نا كارامد توانسته است دل هزاران نفر از مردم ورزش دوست را شاد كند
  اگر اقاي مدير سايت سخن پراكني راست مي گويد و دلش براي ورزش مي سوزد چرا از تعويض هاي گذشته گله مند نشده و امروز به يادش امده كه حسيني دارد تغيير و تحول ايجاد مي كند خب من ميدانم چون اين اقا در ان هيئت ها منافعي نداشته كه داد بزند . بياييد در سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي به دولت خدمتگزار و نماينده هاي خدمتگزار دولت در تمامي استانها كمك كرده تا به ايراني اباد دست بيابيم نه اينكه به مديري به خاطر تعويض هاي به جايش تهمت سياسي بودن بزنيم اگر حسني مي خواست سياسي عمل كند مطمئن باشيد از همهن روز اول با اين اقايان سياسي برخورد مي كرد

  • جمعه 1 تير 1386-0:0

   انتقادازعملكرديك مديرراباخودزني نبايد اشتباه گرفت .
   شايد اين مديركل درمديريت حرفي براي گفتن داشته باشد،امابازي باآبروي مديراني كه وي هرچندوقت درميان درهياتهاي ورزشي عوض ميكند، انهم به صورت خيلي راحت وبدون روشن شدن اذهان عمومي كه اين مدير چراعوض شده (درهيات هاي مختلف ورزشي )؟وياچه مشكلاتي دردراين چندسال داشته اند ،به همان اندازه راحت است كه گفته شودهرچندروزدرميان يك سالن ورزشي درمازندران افتتاح خواهد شد!!!!!
   آقاي حسيني نبايدفراموش كندكه به تنهايي دراين چندسالي كه مديرشده نمي توانست موفق شودمگرباهمكاري همين مديراني كه دراين چندوقت به انها انگ زده شدوبعدهم كنارزده شدند.
   يك مديركه به كاركارشناسي وتوسعه ميانديشد، بايدبراي حفظ شخصيت افراددرهياتهاي ورزشي درمركزاستان وشهرستانها كه بدون توجه به ماديات براي توسعه ورزش كمك ميكنند احترام قائل شودوهمانگونه كه سطح تحصيلات كاركنان خودرابالابرده است دراين نوع برخوردهانيزسطح خودوهمكارانش رابالاببرد.
   بيائيم درسال اتحادملي وانسجام اسلامي درعمل، براي توسعه درست استان خودقدم برداريم و اينگونه تصميمات مديران را ارزش ندانيم وازانهادرست دفاع كنيم تاحافظ خون شهداي خودباشيم.


   ©2013 APG.ir