تعداد بازدید: 2577

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 30 خرداد 1386-0:0

راضي نيستيم

يادداشت امروز روزنامه محلي "بشيرمازندران" درباره مصوبات سفر هيأت دولت در مازندران


بي گمان بايد گفت پس از چشم انتظاري 15 ماهه مازندرانيها براي انجام سفر رييس جمهوري و هيأت دولت به مازندران اينك اجرايي شدن مصوبات سفر با هدف رونق اقتصادي استان يكي از مهمترين دغدغه هاي مردم و مسوولان استان است.

واقعيت آن است كه مردم استان مي خواهند بدانند مصداق واقعي و عيني اجرايي شدن وعده هاي رييس جمهور به مازندرانيها كه در قالب مصوبات سفر تدوين شده كدام است؟


از اين رو بايد گفت آنچه كه امروزه به عنوان پيشرفتهاي درصدي در فرآيند اجرايي شدن مصوبات مزبور از سوي مسوولان استان اعلام مي شود راضي كننده نيست و نمي تواند ملاك و ارزيابي درستي از روند اجرايي مصوبات سفر را در ذهن مردم استان تداعي نمايد.


چرا كه مصاديق عيني آن در فضاي جامعه قابل لمس و احساس نمي باشد. به عنوان مثال بيان اين نكته كه در بحث مصوبات هيأت دولت در زمينه گردشگري 30 درصد پيشرفت داريم يا در بخش هاي ديگر فلان درصد پيشرفت داريم چندان نمي تواند راضي كننده باشد بلكه انتظار مردم از مسوولان مربوطه دادن آدرس هاي دقيق و ملموس از فرآيند اجراي مصوبات سفر رياست جمهوري است. ترديدي وجود ندارد كه كلي گويي و بيان درصدي و يا ارائه آمارهاي فله اي نمي تواند نشانگر پيشرفت در روند اجرايي مصوبات مزبور باشد.


از اين رو؛ ضمن تقدير از تلاش مجموعه مديران استان كه به منظور اجرايي شدن مصوبات مزبور تلاش وافري را در دستور كار دارند بايد متذكر شويم كه مردم مي خواهند جزئيات كاملي از تعداد مصوبات و فرآيند اجراي آنها را بدانند كه اين امر مستلزم شفافيت بيشتر مسوولان در بيان عملكردها و نقد چالش ها و كاستي هاست. قدر مسلم به مشاركت گرفتن مردم هوشمند مازندران مي تواند برخي از مشكلات فراروي اجراي مصوبات را از ميان بر دارد و روند اجرايي آن را سرعت بخشد.


خلاصه كلام آنكه ساكنان صبور مازندران مي خواهند به فرآيند غير بهينه فرصت سوزي در روند توسعه استان پايان بخشند و با مشاركت جدي در جريان تصميم سازيها مديران و مسوولان استان را در پيشبرد اهداف و برنامه هاي عمراني و توسعه اي ياري رسانند. اميد است مسوولان استان تمهيدات لازم را در جهت تحقق چنين فرآيندي لحاظ نمايند.    ©2013 APG.ir