تعداد بازدید: 3870

توصیه به دیگران 2

چهارشنبه 30 خرداد 1386-0:0

به دولت فرصتى سه ماهه بدهيم-حجت الله روحي

پيشنهاد نماينده بابلسر: سهميه بندى از پايان تابستان اجراشود


حجت الله روحى نماينده بابلسر و فريدون کنار در نطق پيش از دستور خود گفت؛براى اينکه مجلس و دولت به دليل اشکالات و مشکلاتى که در اجراى شتابزده طرح سهميه بندى بنزين ممکن است ايجاد شود مجبور به عقب نشينى از اجراى مصوبه بعد از اجرايى شدن آن نشوند، لازم است در يک زمان بندى مناسب که از طرف دولت به مجلس تقديم مى شود به تحليل و بررسى اطلاعات اتخاذ شده از کارت هاى هوشمند پرداخته و با شناسايى و رفع اشکالات فنى زمينه اجراى طرح سهميه بندى بنزين را با کمترين مشکل فراهم کنند. وى پيشنهاد کرد که به دولت فرصتى سه ماهه داده و سهميه بندى از پايان تابستان اجرا شود.(sharghnewspaper)


    ©2013 APG.ir