تعداد بازدید: 2659

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 20 تير 1386-0:0

مشت بر دهان دشمنان

فاطمه جوادي آملي درباره سهميه بندي بنزين گفت:داشتيم تحريم مي شديم،پيش دستي کرديم.


فاطمه جوادى رئيس سازمان محيط زيست ديروز در برنامه صبحگاهى شبکه پنج تهران حاضر شد و درباره دلايل سهميه بندى بنزين گفت؛ علائمى دريافت کرديم که نشان مى داد به دنبال تحريم واردات بنزين به ايران بودند فلذا ما هم پيشدستى کرديم و خود را آماده مقابله با چنين تحريمى کرديم. وى افزود؛ با اين وجود سهميه بندى بنزين مشتى بر دهان دشمنان بود.(etemaad)


    ©2013 APG.ir