تعداد بازدید: 2260

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 تير 1386-0:0

القاعده اي ها در چالوس؟!

روزنامه نيويورك سان ادعا کرده است رهبران ارشد القاعده در چالوس وچندشهر ديگر کشور مستقر هستند.


 روزنامه نيويورك سان ادعا كرد، يكى از دو شوراى رهبرى القاعده به طور مرتب در شرق ايران جلسه تشكيل مى دهد.
اين روزنامه آمريكايى مدعى شد: در ارزيابى اطلاعاتى آمريكا همچنين ادعا شده است كه رهبران ارشد القاعده در شهرهاى مشهد، زابل، چالوس و يك پايگاه نظامى در نزديكى تهران با عنوان «لويزان» مستقر هستند.(asriran)


    ©2013 APG.ir