تعداد بازدید: 2044

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 تير 1386-0:0

صفر نما از سي نما!

شهرستان‭ ‬قائم شهر‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٥‬‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سينما‭ ‬ندارد‭ .‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اولين‭ ‬سينما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٠٢٣١‬‭ ‬هم زمان‭ ‬با‭ ‬شكل گيري‭ ‬كارخانجات‭ ‬نساجي‭ ‬در‭ ‬شهرستان‭ ‬قائم‭ ‬شهراحداث‭ ‬شد‮.‬‭ ‬


در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اين‭ ‬شهرستان‭ ‬و‭ ‬شهرستان هاي‭ ‬هم جوارش‭ ‬يعني‭ ‬جويبار‭ ‬و‭ ‬سوادكوه‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬داشتن‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬‮٠٠٥‬‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬جمعيت‭ ‬از‭ ‬داشتن‭ ‬سينما‭ ‬محروم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬علاقه مند‭ ‬به‭ ‬هنر‭ ‬و‭ ‬سينما‭ ‬مجبورند‭ ‬براي‭ ‬تماشاي‭ ‬فيلم‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬استان‭ ‬سفر‭ ‬كنند‮.‬
رئيس‭ ‬اداره‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامي‭ ‬قائم‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬مي‮ ‬گويد‮:‬‭ ‬بحث‭ ‬نبود‭ ‬سينما‭ ‬در‭ ‬قائم‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬هيئت‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬هيچ‭ ‬اقدام‭ ‬خاصي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است‮.‬
اسكندري‭ ‬افزود‮:‬‭ ‬براي‭ ‬ساخت‭ ‬سينما‭ ‬در‭ ‬قائم‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬‮٥‬‭ ‬ميليارد‭ ‬ريال‭ ‬اعتبار‭ ‬نياز‭ ‬داريم‮‬‭(khorasannews.


    ©2013 APG.ir