تعداد بازدید: 2705

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 18 شهريور 1386-0:0

کروبي تعادل سياسي ندارد!

بازتاب يک خبر:توضيح مخاطب "مازندنومه" درباره خبر مربوط به سخنان علي اسدي،مسئول حزب اعتماد ملي مازندران.


توضيحات زير را يکي از مخاطبان مازندنومه(به نام علي) از دانشگاه مازندران ارسال کرده است.مطلب به خبري با اين عنوان مربوط است:"اسدي:فضاي نقادانه اي در کشور وجود ندارد"

(http://www.mazandnume.com/?PNID=V7596 ).يادداشت رسيده بدون کم وکاست از نظرتان مي گذرد:

------------------

"نگو آقاي اسدي عزيز! پيش بيني كاهش حضور آن هم به خاطر شروع مسافرت هاي نوروزي در 24 اسفند كار سنجيده اي به نظر نمي رسد. سابق بر اين هم با چنين مواردي مواجه شديم ولي شركت مردم به دليل بر خورد با تعطيلات كم نشد.

مشكل تائيد يا رد صلاحيت هم يك داستان تكراري شده است. رئيس حزب شما (آقاي كروبي) هم تعادل سياسي ندارد، يك روز از اصلاح طلبان تعريف و افراد مقابل را تكذيب مي كند و روز ديگر اصلاح طلبان را نا صادق و مستحق ترديد مي داند.

راستي حزب اعتماد ملي مي خواهد اعتماد كدام ملت را داشته باشد؟ آيا صلاح است كه شما با آن سابقه خوب و بي طرفانه آلت اجراي منويات يك حزب كم تعادل بشويد؟ آيا اين نمي رساند كه رفقاي شما از طمع شما براي برخورداري از پشتوانه حزبي و تامين مخارج انتخابات آينده سوء استفاده كرده و شما را گرفتار يك جريان حزبي كرده اند؟ حزبي كه مهمترين برنامه رئيس آن دادن ماهيانه 50 هزار تومان بابت راي از كيسه مردم بوده است!؟

 آرزوي توفيق براي شما دارم. با اين اوصاف به نظر مي رسد كه اگر تحت شرايطي مشابه شوراي نگهبان در اختيار اصلاح طلبان هم قرار گيرد به نوعي نظارت استصوابي براي خودشان قائل بودند ولي از اردوي مقابل آن را نمي پسندند.

حتي در درون احزاب اصلاح طلب اين نگاه كاملاً جدي است. موارد متعددي وجود دارد كه نوع انتخاب افراد صرفاً استصوابي صورت مي گيرد و بقيه را به عنوان پادو و سمپات مي خواهند. حال چه فرقي مي كند كه اين حزب اصلاح طلب باشد يا مقابل آنها.

به نظر من شوراي نگهبان بايد كار خود را بر اساس قانون و اختيارات قانوني و صلاح مردم و نظام انجام دهد و رضايت خالق و منافع ملي را ارجح بر تمام مسائل بداند. نظارت استطلاعي هم كه واقعاً ماهيتاً نظارت نيست و به درد لاي جرز مي خورد.

به هر صورت قانون اساسي اختياراتي را به رهبر داده و سهم ايشان از انتخاب اعضاي شوراي نگهبان هم معلوم است و شوراي نگهبان هم بر اساس چهار منبع دادگستري، نيروي انتظامي، اطلاعات و تحقيقات محلي سوابق را بررسي و به نظري مي رسد كه احتمال بروز اشتباه در اثر گزارش ها غلط در آن كم نيست.

اما هر چه هست همين است و بايد بپذيريم كه هر سيستم ديگري را هم كه بياوريد همين ايرادات و شايد هم بيشتر از اين را خواهد داشت. بحث سلائق و علائق هم ذاتي بشر است و نمي شود كه نباشد. عمل كردن به شكل سيب زميني هم كه مد نظر هيچ عاقلي نيست.

در اين بين ممكن است برخي هم سود ببرند و برخي هم ضرر كنند كه قطعاً سود برندگان خوشحال و ضرر كنندگان ناراحت هستند. من و شما و بسياري ديگر در دوره قبل تائيد شده بوديم و تقريباً همان شوراي نگهبان اين دوره هم دارد عمل مي كند.

حال چه طور است هنوز به آن نقطه نرسيده دوستان ما و شما جوسازي كرده كه شوراي نگهبان يك طرفه عمل مي كند و نبايد نظارت استصوابي داشته باشد. اين يعني چه؟ آيا پشت اين حرف معني پنهان شدن در پشت شعارهاي بر عليه شوراي نگهبان نيست؟ آيا گويندگان اين قصد را ندارند كه از ابتدا بر عليه شوراي نگهبان جوسازي كرده و رد صلاحيت احتمالي خود را نه به دليل عمل بر خلاف مصالح ملي يا ارتكاب برخي از اعمال ... بلكه به دليل سليقه اي عمل كردن شوراي نگهبان قلمداد كنند.

واقعاً چه بايد كرد؟ برادر اسدي كه آقا قربون (منظور کامنتي است که در زير خبر مربوط به سخنان آقاي اسدي به وسيله يکي از مخاطبان به نام قربون پخش شده است)در زير متلك پراني كرده و مي خواست به نوعي از شما حالي بگيرد؟!


  • سه شنبه 20 شهريور 1386-0:0

    معلومه که آقای کروبی تعادل سیاسی نداره؟ اینو تازه فهمیدین؟او به خاطر قدرت حاضره هر کاری بکنه .نه تعادل سیاسی داره نه تحلیل سیاسی نه تقوای سیاسی.اینو به همه بگید.
    نصراله ر
    از رامسر


    ©2013 APG.ir