تعداد بازدید: 2814

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 18 شهريور 1386-0:0

ديالوگ هاي چريكي نمايندگان مازندران و گذار از انزواي پارلماني!

نقدي جامعه شناسانه از:فريدون اميريان درباره عملکرد نماينده هاي مازندران در مجلس هفتم.


در حالي مجلس هفتم ماههاي پاياني خود را سپري مي كند و در طول 28 سال از عمر مجلس در دوران بعد از انقلاب اسلامي نمايندگان استان در دوره هاي مختلف به نوعي انزواي پارلماني متهم بوده و حتي برخي از تحليل گران درجه انتقاد را به حدي بالا برده كه با صراحت اذعان مي دارند كه بعضي از نمايندگان استان نطق پيش از دستور خود را در مجلس به نمايندگان شهرهاي بزرگ همچون تهران، اصفهان، كرج و تبريز واگذار مي كنند و اين در حالي است كه انباشت خواسته ها و مطالبات حوزه هاي انتخاباتي آنها همچون سيلي ويرانگر چهره سبز استان را در بر گرفته و ايجاد نکردن زيرساخت هاي صنعتي، كشاورزي، شهري و گردشگري و خسارت هاي جبران ناپذير اجتماعي همچون بيكاري، فقر، اعتياد و طلاق و در يك نگاه عدم توسعه يافتگي استان را بوجود آورده است.

كنش گري انفعالي نمايندگان استان در پارلمان همواره به عنوان يك صورت مسأله مطرح و به خصوص در زمان تبليغات انتخاباتي توسط بازيگران رقيب برجسته تر مي شود هر چند كه در آسيب شناسي اين رفتار سياسي تحليل ها و نظرهاي متفاوتي توسط طيف هاي مختلف سياسي ارائه مي شود ولي شايد بتوان مهمترين پارامترهاي آن را در وزن سياسي بازيگران؛ عدم اعتماد به نفس و خودباوري، عدم پشتوانه علمي و سياسي، كنش گري هاي متقابل با ديگر بازيگران و عدم تناسب وزني با ديگر وكلا، ناتواني در ايجاد اهرم هاي كارآمد براي احقاق مطالبات حوزه هاي انتخاباتي خود و شناخت ناكافي و غيركارشناسي از ظرفيت و پتانسيل و كاستي هاي حوزه خود و فقدان طرح و برنامه اصولي و كلان براي توسعه مناطق مورد نظر و عدم شناخت و بازخواني بازي هاي سياسي بازيگران و احساس ترس و ضعف در مقابل گروه هاي فشار و ذي نفوذ و احزاب سازمان يافته و همچنين عدم وجود احزاب قوي در منطقه شمرد.


با توجه به موارد مطرح شده از منظر راقم سطور و در تكميل آن مي توان فرض ديگري را بر آن وارد ساخت كه كنش گري انفعالي در پارلمان و تكرار روزانه حضور فيزيكي بر صندلي هاي شكيل ساختمان ذوزنقه اي بهارستان به خاطر شأن سياسي و اجتماعي آن، ناشي از فقدان تعريف كامل و جالبي از نمايندگان و شرح وظايف آن مي باشد. در اين خصوص ظريفي مي گفت؛ نماينده بايد در جامعه سرباز و شواليه اي تمام عيار براي مردم و ژنرالي مقتدر و پر صلابت در صحن پارلمان براي دفاع از خواسته ها و مطالبات و حقوق مردم باشد. لازم و ملزوم بودن اين دو ظرفيت و پتانسيل دليل بر كارآمدي آن نماينده است.


در بيان اهميت و حساسيت اين موضوع شايد قياس آن با وكيل مدافع يك موكل بسيار به صواب نزديك باشد كه وزن حقوقي وكيل مدافع و صلابت در دفاع از حقوق موكل چگونه مرز حق و ناحق را احياء و قابل تشخيص مي سازد و چگونه يك وكيل با وزن حقوقي پايين و دفاعي شكسته و ناقص مرز حق و ناحق را مكدر ساخته و حق موكل را به محاق مي برد.


آنچه كه راقم سطور را در مقدمه سازي اين تحليل و پرداخت صورت مسئله مجاب ساخت شكسته شدن پوسته فرسوده انزوا نمايندگان استاني در سال 86 بود. و اين سنت شكني و كنار زدن پارادايم حاكم بر رفتار سياسي وكلاي استان با ديالوگ هاي چريكي ابوالقاسم روحي و سيدحسن شجاعي نمايندگان مركز استان آغاز شد.


ديالوگ ها از جايي آغاز و جاري گرديد كه نمايندگان استان همواره متهم به كم كاري و بضاعت شجاعت در آن مكان بودند به طوري كه ابوالقاسم روحي در نطق پيش از دستور كار مجلس خطاب به رئيس دولت اظهار داشت:‌ جناب آقاي رئيس جمهور بي شك خبر دستيابي به فناوري هسته اي خبري بسيار بسيار خوش براي ملت عزيز و شريف ايران است اما مردم منتظر شنيدن خبر خوش داخلي نيز هستند خبر خوش داخلي آن زماني است كه خبر مهار تورم و گراني به گوش مردم برسد.


روحي با شهامت خاصي خبر خوش را در كاهش قيمت مسكن و اجاره آن، حل معضل بيكاري جوانان و اجرايي شدن لايحه معروف پرداخت نظام هماهنگ براي بازنشستگان،‌ كارمندان دولت و فرهنگيان دانست. اين ديالوگ هاي صريح و قاطع تا مدت ها تيتر اول روزنامه هاي سراسري و محلي بود و حتي انعكاس بين المللي نيز داشت.


اپيزود دوم گذار از انزواي پارلماني نمايندگان استان را ديگر نماينده ساري يعني سيدحسن شجاعي رقم زد او نيز با انتقاد از دولت درخصوص نحوه اجرايي سهميه بندي بنزين عنوان كرد آيا مردمي كه سالهاست در انتظار رفع تورم، اشتغال زايي و تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند و تاكنون هيچ يك از اين انتظارات برآورده نشده است سزاوار مشكل جديدي (سهميه بندي بنزين) هستند.

 شجاعي در ادامه نطق پيش از دستور مجلس از دولت خواست كه؛ «به قانون باز گردد چرا كه انحراف از قانون نه شجاعت است نه خدمت و نه دلسوزي». هر چند عده اي از فعالان سياسي اين نوع رفتارها را نوعي تبليغات غير مستقيم انتخاباتي مي دانند و آن را ديالوگ هاي انتحاري و ژورناليستي براي سوژه شدن و اعلام وجود و ايجاد برجك بر افكار عمومي و يا به تعبيري موج سواري و جلب آراي اكثريت براي حضور مجدد بر كرسي هاي سبز بهارستان مي دانند اما با بازخواني ادبيات تبليغاتي و شخصيت سياسي و اجتماعي آنها در ادوار گذشته نمي توان در تاييد اين فرضيه مصاديقي روشن و يا اندك يافت. به نظر مي رسد پارادايم جديد نمايندگان ساري در پارلمان عنصر گمشده و هويتي تعريف شده براي ديگر نمايندگان استان باشد.


در اين گذار شايد منطقي به نظر برسد كه سومين ضلع اين پارادايم را احمد ناطق نوري بدانيم كه كنش گري هاي سياسي او همچنين انتقاد او از سهميه بندي بنزين دليلي بديهي بر اين استدلال است.
هر چند براي خروج از اين سه ضلعي مي توان اضلاع ديگري را بر آن وارد ساخت به عنوان مثال مخالفت جدي دكتر محسني نماينده نوشهر و چالوس با بودجه پيشنهادي سال 1386 دولت، تذكر به ابهام در كاهش اعتبارات استاني كه بدون كالبد شكافي اساسي صورت پذيرفت كه پيامد آن كسري 186 ميليارد توماني در آموزش و پرورش مازندران را مي توان ذكر كرد، پيشنهاد حذف سهميه بندي بنزين و ارائه آن با قيمت 140 توماني كه مبلغ افزوده صرف افزايش سرانه سلامت و همچنين رفع نقاط حادثه خيز شود.


در قرينه سازي اين مثلث مي توان به نماينده تنكابن و رامسر نيز اشاره داشت حدود 30 مورد تذكر درخصوص برنج، چاي، مركبات، كيوي، پرورش ماهي، دام و طيور، گل و گياهان زينتي از مواردي بود كه كنش گري راهب در مجلس شوراي اسلامي را فراهم ساخت.


در رفتار پارلماني قاسم زاده نماينده بابل نيز مي توان مصاديقي را برشمرد كه او را در طيف موجود قرار مي دهد طرح موضوع خدمات اوليه شهروندي، تذكر به ناديده گرفتن افزايش نرخ تورم ساليانه در سياست گذاري نرخ جديد برنج و تقاضاي ساماندهي در سهميه بندي بنزين از مواردي است كه قاسم زاده را نيز در زمره نمايندگان پوياي رفتاري و ديالوگي قرار مي دهد.


پرواضح است كه در الگوي رفتاري جديد و در گذار از حالت پيراموني استان و وابستگي نمايندگان استان به ديگر هم قطاران خود در مركز و شهرهاي بزرگ مي تواند زمينه ساز توسعه همه جانبه و استقلال فكري را فراهم سازد.

شايسته است در سالي كه مقام معظم رهبري همه مردم و گروههاي سياسي را دعوت به همگرايي ديني و ملي نموده نمايندگان استان نيز به دور از نظريات شخصي انگارانه و براي تحقق برنامه هاي توسعه و مطالبات اساسي مردم در يك حركت ابتكاري به تشكيل فراكسيون استاني پرداخته و با افزايش وزن سياسي خود و با اولويت بندي كردن نيازهاي حوزه هاي مختلف با تمام وجود به تلاش و رايزني براي مرتفع ساختن مشكلات و جذب اعتبارات و امتيازات لازم بپردازند. در اين مسير الگوبرداري از ادبيات امام راحل (س) و فرياد بر آوردن براي حقوق مردم نه منافع شخصي و دلالان و سرمايه داران كاخ نشين مي تواند پشتوانه خوبي براي بيان و تلاش وظايف يك نماينده ايده آل باشد.دنباله دارد.(bashirnews)


 • سه شنبه 20 شهريور 1386-0:0

  به اعتقاد بنده این تحلیل نا بجا و نا صحیح است.نماینده موظف است 4 سال تمام به نظارت بر کار دولت و اجرای قانون بپردازد.اگر 3 سال کم کاری کرده اند دلیل نمی شود که به اینکه امروز کار می کنند خرده بگیریم.
  بپرسیم تا کنون کجا بوده اند ؟ نه اینکه چرا اکنون این سخنان را گفته اید چون انجام وظیفه کرده اند.

  • دوشنبه 19 شهريور 1386-0:0

   وشون بارین خله زحمت نکشن ، مشکل دار بونه؟!؟!

   • دوشنبه 19 شهريور 1386-0:0

    آقاي اميريان آيا مقصود شما بستن دروازه هاي نقد و انتقاد از عملكرد دولت و رسوا سازي نمايندگان استان است؟ بكارگيري ديالوگ چريكي در اين خصوص چه معني و مفهومي دارد؟ ديالوگ چريكي يعني پاسخ گلوله با گلوله و مبارزه پنهان و براندازانه آيا نمايندگان مازندران چنين ديالوگي را دارند و اصلاً چنين جرآتي را دارند؟ آيا اين زمينه را فراهم نمي كند كه اگر فردا احدي از نمايندگان به دليل ارتكاب به فساد و فحشاء تاييد صلاحيت نشد و يا مورد نقد اجتماعي قرار گرفت به راحتي بتواند موضوع رد خويش را به ديالوگ هاي چريكي خويش نسبت دهد؟ اين دوستان نماينده به قدري براي تامين منابع مالي براي مخارج انتخاباتي خود گرفتار و بدهكارند كه تامين منافع اسپانسورهاي مالي هدف غائي آنها است و حتي بين رضايت خالق و رضايت اسپانسور دومي را بر اولي ارجح مي دانند. البته شما في الفور مي توانيد جوسازي كنيد كه چنين نيست و اين از ساحت نمايندگان مردم به دور است و به نوعي توهين به شعور و خرد جمعي مردم هوشمند و زيرك و آگاه ما است ولي بالاخره همين مردم با اين مشخصات اين نمايندگان را انتخاب كرده اند. مي توانيد از آن طرف بام فرو بيفتيد و بگوئيد در پاراگراف آخر از قول امام راحل فرموديد كه نماينده ايده آل بايد برآورنده حقوق مردم باشد نه منافع شخصي دلالان و سرمايه داران كاخ نشين اما در اين صورت بايد گفت تو هم اي عزيز دلت خيلي خوش است. حقوق مردم كيلويي چند؟ تامين هزينه هاي انتخابات را عشق است. بقيه مسائل بعد از انتخابات حل خواهد شد. حتي فسادهاي بين و مشخص هم توسط ديگر انتخاب شده هاي مجلس در بررسي اعتبارنامه ها توجيه خواهد شد.    ©2013 APG.ir