تعداد بازدید: 4952

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 22 شهريور 1386-0:0

خودکشي به رنج!

بيشترين شمار خودكشي‌ها با قرص برنج مربوط به مازندران ‌است.حلق آويز شدن و آتش زدن در رده هاي بعدي قرار دارد.


مديركل امور اجتماعي و شوراهاي اسلامي استانداري مازندران گفت : بيشترين شمار خودكشي‌هايي كه با قرص برنج دركشور رخ مي‌دهد،مربوط به اين استان است.


" سيد يونس حسيني " بدون ارايه آمار در اين زمينه افزود : به دليل گردشگري بودن منطقه و وجود فرهنگهاي مختلف از نظر كمي ميزان خودكشي در كشور در رده مناسبي قرار نداريم.

وي خاطرنشان كرد: در دو كارگروه اجتماعي مقرر شد براي كاهش شمار خودكشي با قرص برنج، از ديگر اقلام دارويي براي مبارزه با آفات برنج استفاده شود.

مديركل امور اجتماعي استانداري مازندران اضافه كرد : اعتياد، بيكاري و اختلافات خانوادگي از جمله دلايل اقدام به خودكشي در استان است.

وي تصريح كرد : حلق آويز شدن و آتش زدن نيز پس از قرص برنج بيشترين روشهاي اقدام به خودكشي در استان مازندران بوده است.(irna)    ©2013 APG.ir