تعداد بازدید: 2724

توصیه به دیگران 1

شنبه 24 شهريور 1386-0:0

رييس مستعفي دانشگاه مازندران: از رييس جمهورشكايت دارم

رييس دانشگاه مازندران درمراسم توديع خود گفت:برخي قيم مابان ذهنيت بدي از من،نزد رييس جمهوري به وجود آورده اند.


دكترنادعلي بابائيان پس ازدوسال حكم سرپرستي دانشگاه مازندران دراعتراض به اينكه حكم رياست وي ازسوي شوراي فرهنگ عالي صادرنشده است استعفا داد و ازدانشگاه مازندران خداحافظي كرد.

 وي امروز درمراسم توديع خود گفت :بااينكه 12نماينده مجلس ازرئيس جمهور درمورد حكم رياست بنده پيگيري وسفارش كرده بودند، به دليل ذهنيت بدي كه برخي قيم مابان دراستان ازاين جانب نزد رييس جمهوري به وجود آورده بودند، وي بااين موضوع موافقت نكرد.

 باباييان بااشاره به سوابق علمي ومبارزاتي خود درانقلاب ودوران جنگ تصريح كرد:ديگرنمي دانم براي رئيس شدن به چه چيزي احتياج داشتم؟!

 وي گفت :درمدت دوسال مسئوليتم، تهمت هاونامه هاي ناحق زيادي عليه بنده پخش شد.اين كارها توسط كساني صورت مي گرفت كه اين دانشگاه رامال خود مي دانستندنه مال مردم.

دكترنادعلي بابائيان درپايان گفت :مادانشگاهيان كارشناس هستيم وسياسي كاري بلدنيستيم. وي گفت:درحال حاضر مديران خنثي روي كارآمده اند ومديران متفكر گوشه نشين شده اند.

رييس سابق دانشگاه مازندران گفت:من شخصا" از رييس جمهورشكايت دارم.؛يكي پيش رهبرعزيزمان وديگري پيش ائمه اطهار.

گفتني است دراين جلسه دكتر عليزاده افروزي به عنوان سرپرست جديد دانشگاه مازندران معرفي شد.وي پيش ازاين معاون آموزشي دانشگاه مازندران بود.

ازاد - (arabinews@yahoo.com)


  • دوشنبه 26 شهريور 1386-0:0

    این چه حرفیه که میزنی جبهه و جنگ سوابق نیستند روزمه کاری و توان مدیریتی و اجرایی از آنها ارجحیت تر است


    ©2013 APG.ir