تعداد بازدید: 2776

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 شهريور 1386-0:0

رعيت:راي بياوريم عاقل خواهيم شد

 عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي گفت: اصلاح طلبان در صورت راي آوري خلاف عملكرد گذشته، عاقل و بدون تند روي خواهند بود.


ولي‌الله رعيت در خصوص دليل بي‌توجهي اصلاح طلبان به اقشار مختلف جامعه و توجه صرف به يك طبقه و قشر از جامعه مانند دانشگاهيان و روشنفكران كه باعث كاهش شكست و مقبوليت اين گروه گرديد با اشاره به اينكه تحليل اين موضوع به 8 سال دولت هاشمي رفسنجاني برمي‌گردد، تصريح كرد: آقاي هاشمي به عنوان يك چهره اقتصادي با شعار اصلاحات اقتصادي به ميدان آمده بود، البته در اوخر دولت آقاي هاشمي فضاي كشور كمي بسته شد و به يك فضاي امر و نهي تبديل شده بود و در دولت آقاي خاتمي نيز اصلاحات و توسعه سياسي تمام دغدغه دولت شد، در حالي كه به برخي زير ساخت‌هاي جامعه كم‌تر توجه مي‌شد.


عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه عدم توجه به اقشار مختلف جامعه و توجه بيش از حد به مسائل سياسي در دولت اصلاحات مقبوليت آنان را در نزد مردم كاهش داد. افزود: اگر دولتي بخواهد نسبت به سرنوشت اقشار آسيب‌پذير جامعه بي‌تفاوت باشد، واكنش منفي اين قشر اكثريت را در پي‌خواهد داشت.


وي گفت: گر دولت قبل به معيشت مردم توجه مي كرد، كرسي ها را از دست نمي داد.
رعيت با بيان اينكه بي توجهي به اقشار عمومي مردم شامل دولت فعلي نيز مي‌شود، خاطرنشان كرد: اگر دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز نتواند وعده‌هاي خود را از حالت شعاري به عملي تبديل كند در انتخابات آتي با نتيجه‌اي بر‌خلاف خواست خود مواجه خواهند شد.


رعيت گفت: امروز بحث بيكاري علي‌رغم شعار‌هاي داده شده افزايش يافته و قدرت خريد مردم نيز كاهش يافته و اگر دولت نهم نتواند اين موضوعات را برطرف سازد، نتيجه انتخابات 88 بر‌خلاف انتظار آنها خواهد بود‌.
وي در خصوص دلايل شكل گيري دولت اصولگراي نهم از دل دولت اصلاحات گفت: براي رسيدن به توسعه‌اي پايدار در جامعه بايد همه ابعاد توسعه اعم از سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي لحاظ شود و اگر جامعه‌اي تنها بخواهد به توسعه در ابعاد سياسي بپردازد به طور حتم ابعاد ديگر توسعه در كشور ابتر باقي خواهند ماند.


عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي خاطر‌نشان كرد: همان طور كه مي‌دانيد در دولت آقاي هاشمي كه اصلاً دولتي با شعار اقتصادي بود، تنها به يكي از ابعاد توسعه آن هم توسعه اقتصادي توجه شد و تمام نيروي مديران ارشد در دستيابي به توسعه اقتصادي صرف شد و اين در حالي است ديگر ابعاد توسعه مانند توسعه سياسي ابتر باقي ماند كه به نوبه خود باعث ايجاد برخي مشكلات در كشور شد و در اين ميان بود كه به دليل عدم توجه به ديگر ابعاد توسعه در كشور، گرايش دولتمردان به سمت توسعه سياسي جلب شد.


عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه در دولت اصلاحات نيز بيشترين نگاه‌ها به توسعه سياسي جلب شد و پرداخت صرف به اين موضوع دولتمردان را از توجه به‌ معيشت مردم كه از اهميت والايي برخوردار بود باز داشت، گفت: هر بار كه شما به يكي از ابعاد توسعه بيشتر توجه كنيد و ديگر ابعاد توسعه به طور مساوي به جلو هدايت نشود، مردم آن گروه را به عقب بر مي‌گردانند و دوباره بايد همه را موازي هم چيد.


وي درخصوص اظهارات اخير دبير كل حزب اعتماد ملي كه وجود جبهه دوم خرداد را به كلي نفي كرد و جريان دوم خرداد را جمع شدن يك عده ورشكته دور هم تعبير كرده بود، گفت: برخي گروه‌هاي 18 گانه دوم خردادي تنها به اسم اكتفا كرده‌اند و اگر امروز بخواهيم اين گروه‌هاي 18 گانه را نام ببريم نمي‌توانيم نام بيش از 4 حزب كه شاخص‌تر هستند را بگوييم و اين گروه‌ها اصلاً وجود خارجي نداشتند و صرفاً عنوان بودند و صحبت آقاي كروبي كه گفته بودند اينها 18 گروه بودن با 12 نفر يك واقعيت كاملاً پذيرفتني است.


وي اظهار داشت: گروه‌هاي 18گانه نقش بسيار كمي در جريان دوم خرداد داشتند، ولي در مقابل، سهم‌خواهي اين گروه‌ها بيشتر از ديگر گروه‌ها بود.


رعيت در خصوص احتمال آغاز تندروي‌ها در صورت پيروزي احتمالي اطلاح طلبان در انتخابات آينده گفت: اگر‌ در انتخابات آينده نيز اقبال با اصلاح‌طلبان باشد، به طور حتم رويه آنها مانند گذشته نخواهد بود بلكه جرياني عاقل خواهند بود كه سعي خواهند كرد از تندروي‌ها به شدت پرهيز كنند و نواقض گذشته خود را بهبود خواهند بخشيد ولي باز هم تأكيد مي‌كنم اگر دولت گذشته به بحث معيشت مردم بيشتر توجه مي‌كرد به راحتي كرسي‌ها را از دست نمي‌داد.


وي خاطرنشان كرد: به طور كلي اصلاح‌طلبان در مجلس ششم بنا را بر دعوا‌ قرار داده بودند و بر روي يك سري مسائل تنش ايجاد مي‌كردند و اين را بايد گفت اگر جريان اصلاحات در انتخابات آتي بخواهد همانند گذشته با يك سري افراد تند وارد ميدان شود بنا به گفته آقاي كروبي به طور حتم تندروي‌ها دوباره آغاز خواهد شد.


عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در خصوص شعارهاي محوري اصلاح طلبان در انتخابات آينده گفت: ارزيابي من اين است در صورت حضور و خواست مردم در حمايت از اصلاح‌طلبان جريان اصلاح‌طلبي كه در مجلس رأي خواهد آورد، جرياني عاقل، اجرايي و بدون تندروي‌هاي گذشته خواهد بود.


وي افزود: در حال حاضر فضاي انتخابات در شهرستان‌ها سرد است و اين پيام را مي‌رساند كه كانديداها به تنهايي قادر به بسيج و تحريك مردم نيستند و در اين ميان نقش رسانه اعم از رسانه ملي، مطبوعات و احزاب بيشتر احساس مي‌شود.


رعيت خاطرنشان كرد: البته برخي رد صلاحيت‌هاي احتمالي و حذف رقبا از سوي دولت و شوراي نگهبان در انتخابات آتي كشور و تلاش در آماده كردن فضايي از سوي شوراي نگهبان براي جرياني خاص حضور مردم را كمرنگ خواهد كرد و در اين ميان نقش مطبوعات در بسيج كردن مردم براي حضور حداكثري در انتخابات و رفتار دولتمردان و قوه نظارتي نشان مي‌دهد كه دولت ميزان مشاركت مردم را مي‌خواهد و يا حضور حداقلي را مي‌خواهد تا با حداقل به نتيجه مطلوب و مورد‌نظر خود دست يابند البته ديدگاه مقام معظم رهبري به طور حتم حضور حداكثري است.


عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه فضاي سياسي در دولت فعلي در مقايسه با دولت‌هاي گذشته بسته‌تر است، افزود: در حال حاضر فضا هر نقدي را به عنوان مخالفت با دولت تلقي مي‌كنند در صورتي كه مقام معظم رهبري مكرراً بر نقد دلسوزانه در كشور تأكيد دارند. دولت حتي نسبت به يك نقد دلسوزانه و منصفانه موضع‌گيري مي‌كند.
به طور مثال فضاي تحكمي كه در مطبوعات كشور وجود دارد اين ادعا را ثابت مي‌كند.


وي گفت: نقد سازنده موجب سازندگي كشور خواهد شد و به طور كلي كساني كه نقد مي‌كنند مي‌خواهند در مديريت كشور كمك حال باشند، ولي برخي‌ها تصوري ديگر از نقد دارند.(farsnews)    ©2013 APG.ir