تعداد بازدید: 3037

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 12 مهر 1386-0:0

تف سربالا

رئيس اداره فرهنگ آمل از حمايت نکردن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران نسبت به برنامه‌هاي فرهنگي هنري اين شهرستان انتقاد كرد!


حسين جوادي به farsnews گفت‌: متاسفانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران هيچ يك از برنامه‌هاي فرهنگي و هنري كه ارشاد آمل ميزباني آن را بر عهده دارد حمايت و تأمين مالي نمي كند.


    ©2013 APG.ir