تعداد بازدید: 3383

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 19 مهر 1386-0:0

کردان به نفت رسيد

همان طور که چندي پيش خبر داده بوديم بالاخره دکتر علي کردان از سازمان فني وحرفه اي به وزارت نفت رفت.


 

  کردان يکي از گزينه هاي مطرح مقام وزارت نفت بود که به دستور احمدي نژاد و از سوي سرپرست وزارت نفت به سمت قائم مقامي اين وزارتخانه منصوب شد.

 

وي پس از کناره گيري از معاونت صدا وسيما،در زمان دولت نهم به  وزارت کار رفت و رييس سازمان فني وحرفه اي کشور شد.

 

به نظر آگاهان در زمان تصدي وي، تغييرات قابل توجهي در اين سازمان به وجودآمد.

آنان هم چنين مي گويند دکتر علي کردان در سمت جديد به اندازه شخص وزير اختيار عمل خواهد داشت و در واقع رييس جمهوري با اين کار خود مجلس را دور زده است؛چرا که از راي اعتماد مجلس نسبت به دکتر کردان مطمئن نبود.

 

کردان در حال حاضرعضو شوراي عالي تدوين برنامه توسعه برنامه پنج ساله کشور وعضو شوراي نظارت برصدا وسيما نيز مي باشد.

وي پيش از اين معاون امور مجلس و استانها ، معاون اداري مالي سازمان صدا و سيما و معاون اداري و مالي وزارت ارشاد بود.

گفته مي شودپيشنهاد قائم مقامي و معاون امور بين الملل وزارت نفت در آذر ماه با وي مطرح شده بود كه نامبرده به دلايلي، اين پيشنهاد را نپذيرفت.

وي پنج شنبه شب درسمت جديدش به تلويزيون محلي مازندران آمد و درباره  تدوين برنامه توسعه برنامه پنج ساله کشور صحبت کرد.

 

گفتني است"مازندنومه" اولين سايت خبري کشور بود که دو هفته پيش از انتصاب دکتر کردان به سمت قائم مقامي مقام وزارت نفت خبر داده بود.(http://mazandnume.com/?PNID=V7694)©2013 APG.ir