تعداد بازدید: 2862

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 22 مهر 1386-0:0

مينايي فر:سطح آگاهي سياسي مردم مازندران ضعيف است

دبير حزب مؤتلفه اسلامي استان مازندران گفت: در نبود احزاب، باندهاي قدرتمندي در مازندران شكل گرفته اند.


دبير حزب مؤتلفه اسلامي استان مازندران گفت : فعاليتی مذهبي و اعتقادي براي يك مسلمان است و بر او واجب است تا به عنوان يك وظيفه شرعي در صحنه هاي سياسي جامعه حضور داشته باشد .

مينايي فرمازندران را استاني ذكر كرد كه از احزاب و تشكل های سياسي كمتر بهره مند است و گفت : در اين استان احزاب قوي وجود ندارد .

وي با اشاره به اينكه در نبود احزاب باندهاي قدرتمندي در مازندران شكل گرفته اند كه بسيار خطرناك هستند افزود : اين باندها جداي از احزاب در انتخابات شركت و در تعيين مسئوليت ها نقش بسزايي دارند .

دبير حزب مؤتلفه اسلامي استان مازندران با ضعيف خواندن سطح آگاهي سياسي مردم مازندران از احزاب سیاسی استان خواست تا مردم را به صحنه بياورند تا با بالاتر رفتن سطح شعور سياسي مردم مجلس قوي تر و باالطبع دولت قوي تري داشته باشيم .

مينايي فر حزب مؤتلفه اسلامي را از احزاب قديمي و قوي استان خواند كه در شانزده شهرستان حضور فعال دارد و ادامه داد : مؤتلفه اسلامي مي تواند محور تشكيلات اصولگرا در استان قرار گيرد .

دبير حزب مؤتلفه اسلامي در استان در خصوص تعامل اين حزب با ديگر احزاب گفت : همه احزاب اصولگرا در يك جبهه متحد شكل گرفته اند و هيچگونه اختلافي بين آنها وجود ندارد .

وي با اشاره به جلسه اخیر احزاب اصلاح طلب استان گفت : جلسات تشكل هاي اصولگرا نيز ماهي سه بار در استان برگزار مي گردد و ما در آن جلسات به بحث و گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل سياسي روز مي پردازيم . 

مینایی فر فعاليت ساير احزاب استان را بسيار محدود و فقط در سطح دو يا نهايتاً سه شهرستان استان ذكر كرد .

وي در ادامه از عملكرد احزاب اصلاح طلب به دليل عدم معرفي كانديداهاي مورد نظرشان به منظور شكل گيري رقابت سالم در انتخابات انتقاد كرد .

اين فعال سياسي اصولگرا در استان مازندران پيش بيني در خصوص انتخابات پيش رو را مشكل خواند و با بيان اينكه اصولگرايان به آينده بسيار اميدوارند گفت : دولت آقاي احمدي نژاد به عنوان دولتي اصولگرا و مجلس هفتم با صداقت خود اعتماد مردم را به فعاليت هاي اصولگرايان جلب كرده اند .

وي در پايان با اشاره به قدرشناسي و فهم سياسي مردم ايران ابراز اميدواري نمود تا در انتخابات پيش رو اصولگرايان اكثر كرسي ها مجلس را از آن خود كنند.(isna)


    ©2013 APG.ir