تعداد بازدید: 3937

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 مهر 1386-0:0

مسئوليت هاي مهم ، صندلي هاي خالي!

يادداشت روزنامه "بشير مازندران" درباره عزل و نصب و جابجايي خارج از اصول و قواعد مديران ارشد و مياني در مازندران.


يكي از مهمترين چالش هاي فرآروي توسعه در مازندران عزل و نصب و جابجايي غير قانونمند و خارج از اصول و قواعد مديران ارشد و مياني در استان است.

اين مسئله اگر چه در وقت ضرورت و از وراي بررسي هاي كارشناسي شده مي تواند باعث تسريع در فرآيند توسعه و رفع بسياري از معضلات و مشكلات باشد اما از آنجايي كه در اغلب اين جابجايي ها تنها چيزي كه به حساب نيامده و مطمع نظر قرار نمي گيرد همانا منافع استان و ساكنان صبورش است اثرات ناگواري متوجه منافع استان مي شود.

بي ترديد هيچ كس با عزل يا جابجايي مديران ناموفق و كم كار مخالف نيست و از سويي ديگر اين مسئله خود يكي از وظايف و سياست هاي مديريت ارشد استان به حساب مي آيد اما اينكه با عزل يا استعفاء و يا ارتقاء مديري جايگاه و پست سازماني وي به مدت چند ماه خالي مانده و عده زيادي از مديران مياني نيز با هدف جلوس بر آن كرسي خالي بجاي انجام وظيفه سازماني خود سرگرم رايزني و لابي گري براي تصدي آن پست بر آيند خود حكايتي عجيب و غريب است كه نظيرش را كمتر در استان هاي ديگــر مي توان سراغ گرفت.

قدر مسلم اثرات منفي ناشي از خالي ماندن پست هاي سازماني مهم و كليدي در مازندران از جايگاه استانداري گرفته تا مناصبي نظير معاونت هاي مختلف و فرمانداران مسئله اي است كه در مازندران ريشه و سابقه تاريخي دارد كه به گمان برخي كارشناسان عامل مهم آن عدم درك مشترك مديريت ارشد استان و نمايندگان مردم در خانه ملت است. عامل مهمي كه تاكنون بيشترين خسارت و زيان را بر منافع مردم استان مترتب داشته است.


با اين وجود؛ نگاهي به مناصب خالي مسؤوليت هاي مهمي نظير معاونت عمراني استاندار و مديريت عامل شركت گاز مازندران بوضوح نشان مي دهد كه تضارب رأي و وحدت رويه اي مشترك و موثر ميان مديريت ارشد استان و ساير تصميم سازان در اين مقوله جاري نيست و اين عامل در صورت طولاني شدن و گذشت زمان مي تواند منشأ اثرات منفي بسياري باشد.


صعود مهندس قهرماني بسوي استانداري گيلان و بلاتصدي ماندن مسؤوليت مهم معاونت عمراني استان و مطرح شدن روزانه نام هاي متعددي در اين خصوص كه بسياري اصلا سنخيتي با منصب مورد نظر ندارند و اساساً با مفاهيم عمران و پروژه هاي عمراني بيگانه اند اين ترديد و تشويش را در اذهان افكار عمومي ناظر بر پروژه هاي كج دار و مريز و نيم بند استان بوجود مي آورد كه سرانجام چه كسي بر اين جايگاه خواهد نشست و اساساً چرا در فرآيند اين انتصاب مهم تسريع و تعجيلي كارشناسانه صورت نمي گيرد. در حالي كه در همان مجموعه استانداري هستند مديران توانمند و كارآمدي كه مي توانند جايگزين شايسته تري براي مهندس قهرماني چابك باشند كه با تكيه بر استراتژي شعار و وعده هاي سرخرمن از سكوي پرش مازندران كما في السابق به نحو مطلوب بهره جست و در آينده به مسؤوليت هاي بالاتري دست يابد و بر كرسي استانداري گيلان نشست!

 از سوي ديگر خالي ماندن جايگاه مديريت عاملي شركت گاز مازندران كه حقيقتاً از دستگاههاي بسيار مهم و حساس استان است خود دغدغه ديگريست كه حساسيت آن كمتر از پست معاونت عمراني نيست. ناگفته پيداست كه اين منصب حساس و مهم محل مناقشه و افتراق آراء و ديدگاه مديريت ارشد استان با مقامات تصميم ساز در شركت ملي گاز ايران و شايد هم با برخي نمايندگان استان است كه سرانجام اين انتصاب مهم را در هاله اي از ابهام قرار داده است.


به هر تقدير با عنايت و احترام به اختيارات قانوني مديريت ارشد استان و همچنين با توجه به اثرات زيانبار خلاء طولاني مدت مديريت عاملي شركت گاز استان و حساسيت و كليدي بودن منصب معاونت عمراني استاندار انتظار مي رود مديريت ارشد استان در اين مقوله اقدام عاجل را در دستور كار قرار دهد تا منافع استان بيش از اين متضرر نگردد.


  • نسیم رامسریپاسخ به این دیدگاه 0 0
    جمعه 27 مهر 1386-0:0

    مثل جماله ی همیشه حق با مشتری است همیشه حق با جراید است


    ©2013 APG.ir