تعداد بازدید: 3061

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 مهر 1386-0:0

باجناق و انتخابات

گفته مي شود جلسه غير رسمي انتخاباتي باحضور عباسي- وزيرشمالي تعاون-در منزل باجناق آقاي وزير برگزار شد.


شنيده شده محمد عباسي وزير تعاون و نماينده سابق گرگان و آق قلا در مجلس شوراي اسلامي  به منظور هماهنگي و انسجام نيروهاي اصول گرا در چند روز گذشته سفر غير رسمي به گرگان داشته و جلساتي با نيروهاي خود برگزار كرده است .


در يكي از جلسات وي كه در منزل باجناق وي برگزار شد تعداد محدودي از افراد بسيار نزديك به عباسي حضور داشتند. وي تاكيد كرد كه همه بايد براي راِي آوردن سيد علي طاهري تلاش نمايند.


در اين جلسه كه با حضور مدير كل سياسي و انتخابات استانداري برگزار شد، همانند بسياري از جلسات دروني اصول گرابان تاكيد شد كه بيشترين پتانسيل بايد صرف جلب آرا براي طاهري شود و از تقسيم توان افراد و تلاش براي بدست آوردن دو كرسي خودداري شود .(gorgannews)©2013 APG.ir