تعداد بازدید: 3401

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 مهر 1386-0:0

يكشنبه بدون بازار

 

تعدادي از دستفروشان قائم شهري به دليل تعطيلي يكشنبه بازار اين شهرستان مقابل فرمانداري تجمع كردند.


اين افراد كه تعدادشان به حدود 100نفر مي رسيد خواهان ادامه برقراري بازارهاي هفتگي اين شهر شدند.
تعدادي از اين تجمع كنندگان با اذعان به وجود مشكلات ترافيكي و بهداشتي در مكان هاي برگزاري بازارهاي روزانه گفتند: بسياري از افرادي كه در قالب فروشنده در اين بازارها حضور دارند از شهرهاي ديگر استان مي آيند و شايد 100نفر از اين افراد ساكن قائم شهر باشند.


مژگان نصيري فروشنده لوازم آرايشي در اين بازارها مي گويد: ازدحام جمعيت و مشكلات ناشي از آن مورد قبول همه فروشندگان است اما نبايد به يك باره اقدام به جمع آوري اين مكان ها مي كردند چون بسياري از اين افراد از روي ناچاري و براي امرار معاش مجبور به دستفروشي هستند.


وي در مورد وضعيت زندگي خود گفت: از روي ناچاري و چون شوهرم قادر به دادن خرجي نمي باشد دستفروشي مي كنم، به عنوان همسر دوم شوهرم با دو فرزند به پدر و مادرم هم كمك مالي مي كنم، اگر دستفروشي نكنم زندگي خود و فرزندانم را چگونه بگذرانم آيا كسي از من مي پرسد چگونه زندگي خود را اداره مي كنم و يا به چه چيزهايي نياز دارم.


نصيري ادامه داد: با يك روز تعطيلي بازار 60تا 70هزار تومان به هر فردي ضرر زده شد و اين افراد با وضع زندگي نابسامان خود بايد خسارت نيز پرداخت كنند.


خديجه دوگولچي از پارچه فروشان بازارهاي هفتگي با سه فرزند معلول و شوهري كه سكته كرده است و چاره اي جز كار كردن در بازارهاي روز را ندارد نيز گفت: ما نيز مانند زنان ديگر از خوشي و استراحت لذت مي بريم اما هزينه هاي زندگي و تامين آتيه فرزندان ما را مجبور مي كند مانند مردان كار كنيم.


وي ادامه داد: اگر مسئولان درصدد جمع آوري اين بازارها هستند بايد فكري براي اقشار ضعيف و بي درآمد شهر كنند مگر زندگي حق همه ي افراد نيست.


اين زن مي گويد: ما روي كار و سود كار كردن حساب باز كرديم هر كدام نزديك يك ميليون تومان به مردم نسيه فروختيم آن ها ما را در اين بازارها مي شناسند اگر بازارها را تعطيل كنند ما چگونه حساب هايمان را از مردم بگيريم، همه نزديك به 4 ميليون تومان جنس با اقساط و چك خريديم اگر طلب هايمان را صاف نكنيم، تمام حساب كتاب زندگي ما به هم مي ريزد.


مردي كه جوان است و به گفته خودش فوق ديپلم گرافيك دارد نيز از وضعيت تعطيلي بازارها ناراحت است و مي گويد: من هم به دنبال كار و درآمد مناسب هستم، وقتي كاري نباشد كه انجام دهم براي امرار معاش بايد چه كار كنم.


وي شكايات مردمي در داير بودن اين بازارها را غيرقابل استناد مي خواند و مي افزايد: نزديك به 90 درصد افرادي كه ما در كنار خانه هاي آنان بساط مي كنيم ما را مانند فرزندان خود قبول دارند، چون مي دانند چاره اي نداريم و از وضعيت بيكاري در جامعه خبر دارند اما عده اي فقط قصد آزار و اذيت همنوعان خود را دارند.
در جلسه عصر امروز نمايندگان اين دستفروشان با شهردار قائمشهر مقرر شد با قول مساعد شهردار تنها يك روز از بازارهاي هفتگي جمع آوري شود تا با حمايت مسئولان چهار نقطه در نظر گرفته شده براي بازارهاي روزانه قائمشهر آماده شود.


شهردار قائمشهر در اين خصوص گفت: اين شهر گنجايش تعداد زيادي از بازارهاي هفتگي را ندارد مشكلات زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از حضور اين افراد كه عمدتاً از شهرهاي ديگر در قائمشهر بساط مي كنند ، هزينه هاي زيادي را براي شهر به بار مي آورند.


رحمت الله معافي مدني خاطرنشان كرد: بسياري از افراد در قالب دستفروش از پرداخت عوارض دولتي سر باز مي زنند و اجناس نامناسب به مردم عرضه مي كنند.


وي در پايان افزود: چهار نقطه در قائمشهر براي ساخت بازارهاي روزانه در نظر گرفته شده است كه با ساماندهي و معرفي دستفروشان قائمشهري به اصناف، مشكلات موجود مرتفع خواهد شد.(farsnews)    ©2013 APG.ir