تعداد بازدید: 2013

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 آبان 1386-0:0

به دنبال گاز!

سهميه‌بندي بنزين ،بازار سيلندرهاي گاز خانگي را رونق داده است. 


در پي اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين وكمبودهايي كه از نظر سوخت خودروها بروز كرد، سيلندرهاي گاز خانگي به عنوان منابع سوخت در منازل برخي از رانندگان مازندراني‌ها اهميت پيدا كردو باانتقال اين گاز مايع به سيلندرهاي نصب شده در صندق عقب خودروها مورداستفاده قرارگرفت.

قطعا از همين مختصر كه گفته شد بوي خطر مي‌آيد و ضريب بالايي از خطر براي كساني كه‌اقدام به چنين استفاده نابجايي از اين سوخت خانگي مي‌كنند متصور است.

در آخرين ساعات شنبه شب گذشته صداي انفجار مهيبي در محله "موزيرج" شهر بابل تقريبا همزمان همسايگان واهل محل و نيروهاي آتش نشان را با هم خبر كرد كه حادثه‌اي روي داده است، برخي از همسايه‌ها از روي كنجكاوي وماموران آتش نشاني از روي وظيفه وبراي كمك به محل حادثه شتافتند.

خبرنگار irnaدرباره اين حادثه مي‌گويد:در زمان حادثه يكي از رانندگان خطي آمل به بابل مشغول پر كردن سيلندر خودروي گاز سوز "پيكان پژو" خود از طريق دو سيلندر ‪ ۱۱‬كيلويي گاز مايع خانگي در محل توقفگاه منزل مسكوني‌اش بود كه در اثر جرقه‌اي،انفجارمهيبي رخ داد وحاصلش خودروي سوخته و آتش‌سوزي وتخريب منزل مسكوني، جراحت وصدمه اهل منزل و راننده زحمتكش ولابد پشيماني.

بااجراي طرح سهميه بندي بنزين، برخي از رانندگان خودروهاي شخصي و به خصوص رانندگان خطي پلاك قرمز در يك اقدام خودسرانه اقدام به گازسوز كردن خوودروهاي خود كرده كه با گاز مايع پر مي‌شود.

پس ازسهميه‌بندي بنزين شمار زيادي ازرانندگان بانصب غيرفني سيلندر گاز در صندوق عقب خودرو با هزينه افزون بر شش ميليون ريال، بامراجعه به برخي از جايگاه‌هاي گاز مايع كه مخصوص پر كردن سيلندرهاي خانگي و پيك نيك است اقدام به سوخت‌گيري مي‌كنند.

برخي نيز اين وظيفه را خودشان در منازل مسكوني به عهده مي‌گيرند كه قهرمان داستان ما از اين دسته است.

در يكي دو هفته اخير و در پي نظارت سختگيرانه ماموران شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي مازندران، جايگاه‌هاي ارائه سوخت مايع از پر كردن سيلندرهاي گاز خودروها منع شدند و در نتيجه وضعيت بدتر شد.

حالا يك واسطه غير فني ديگر نيز به ميان آمد، خودروداران گاز مايع را از اين جايگاه‌ها در سيلندرهاي معمول گاز خانگي تهيه و خود اقدام به انتقال از اين سيلندها به سيلندرهاي خودرو مي‌كنند و متعاقب چنين اقدامي خطر نيز افزايش مي‌يابد يا مي‌توان گفت خطر گسترش بيشتري پيدا مي‌كند و به درون خانه نيز وارد مي‌شود.

اين اقدام برخي خودروداران كه به بهانه ناچاري انجام مي‌شودهرچند ظاهرا مقرون به صرفه است ولي پي‌آمدهاي غمباري دارد كه شنبه شب نمونه‌اي ازآن را در محله " موزيرج " زماني كه همه اهل محل براي استراحت شبانگاهي آماده مي‌شدند شاهد بوديم.

دراين حال گفته مي‌شود، اين رانندگان كارت‌هاي سوخت خود را به فروش رسانده و با سوخت گازمايع كار مي‌كنند.

واينكه يك ليتر بنزين در بازار آزاد بين سه هزار تا سه هزارو ‪ ۵۰۰‬ريال خريد و فروش مي‌شود، رانندگان براي سوخت ‪ ۲۵‬كيلو گاز مايع ‪ ۲۵‬هزار ريال هزينه پرداخت مي‌كنند.

و بد نيست بدانيم كه استان مازندران با حدود سه ميليون نفر جمعيت و ‪۱۶‬ شهرستان و انبوهي از انواع خوروها فقط سه جايگاه سوخت ارائه سوخت ‪CNG‬ دارد.    ©2013 APG.ir