تعداد بازدید: 2560

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 12 آذر 1386-0:0

باموبايل خاموش

پس از اعلام خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش تلفن همراه اغلب معاونان، از جمله پیشنمازی -معاون مازندراني او- خاموش شده است.


  این احتمال می رود که با روی کار آمدن سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش تیم فرشیدی نیز دچار تغییر و تحول شده و فرد جدید از نیروهایی استفاده کند که قطعا آنها را انتخاب خواهد کرد.

mehrnews خبرداد: پس از استعفای صبح امروز محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، شنیده شد که وی در محل دفترکار خود پذیرای معاونان ارشد این وزارتخانه بوده است تا به نوعی مراسم خداحافظی را به جای آورده باشد .

برهمین اساس این احتمال می رود که با روی کار آمدن سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش تیم فرشیدی نیز دچار تغییر و تحول شده و فرد جدید از نیروهایی استفاده کند که قطعا آنها را انتخاب خواهد کرد.

باقر پیشنمازی معاون ساروي پرورشی و تربیت بدنی ، باقرزاده معاون آموزش عمومی ، از جمله افرادی بود که تلفن همراهش خاموش بود .

جديد ترين معاون وزیر سابق آموزش و پرورش، نصرت الله فاضلي،رييس سابق آموزش وپرورش مازندران است.    ©2013 APG.ir